De emotie encyclopedie online

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
‚ā¨ 9,95 p/jr

Zoek hier welke emotie je wat te vertellen heeft

.

A

 • Aanbidden
 • Aangeraakt
 • Aangetast in
 • Aangetrokken, je - voelen tot
 • Aantrekking
 • Aanvaarding
 • Aanvallend
 • Aarzeling
 • Acceptatie
 • Achterdochtig
 • Adoreren
 • Affectie
 • Afgang
 • Afgeserveerd
 • Afgesloten
 • Afgewezen, je - voelen
 • Afgezet
 • Afgrijzen
 • Afgunst
 • Afkeer
 • Afschuw
 • Afstand, afstandelijk
 • Afwezig, dromerig
 • Afwijzing
 • Aggitatie, geagiteerd
 • Agressief
 • Alert
 • Alleen, je - voelen
 • Alleen, je er - voor voelen staan¬†
 • Allergie
 • Ambivalent
 • Angst
 • bindingsangst
 • faalangst
 • verlatingsangst
 • ziektevrees
 • Antipathie
 • Apathisch
 • Aversie

B

 • Balen
 • Bang
 • Bedeesd
 • Bedreigd
 • Bedroefd
 • Bedrogen
 • Bedrukt
 • Beduusd
 • Begeerte
 • Begeesterd
 • Begeren
 • Behoeftig
 • Bekocht
 • Belaagd
 • Belast met
 • Belazert
 • Bemoedigd
 • Beperkt
 • Bereidwillig
 • Berouwvol
 • Berusting
 • Beschaamd vertrouwen
 • Bescheiden
 • Bescheidenheid
 • valse bescheidenheid
 • Beslag, in - genomen
 • Beste, de - willen zijn
 • Betoverd
 • Betrokken
 • Beu, het - zijn
 • Bevrijd
 • Bevroren
 • Bewondering
 • Bezeten
 • Bezield
 • Bezorgd
 • Bindingsangst
 • Blanco
 • Blij
 • Boosheid
 • Broos
 • Buik, pijn in je - gevoel
 • Burn out

C

 • Chagrijnig
 • Chaos
 • Chaotisch
 • Cocon, in je -
 • Compassie
 • Competitiedrang
 • Contramine

D

 • Daadkracht
 • Dankbaar
 • Dapper
 • Deemoed
 • Defensief
 • Denigrerend
 • Depressief
 • Desinteresse
 • Devoot
 • Dik, te - of te dun
 • Dol
 • Dom
 • Door het dolle heen
 • Down
 • Droevig
 • Dromerig
 • Druk, onder - gezet
 • Dubbel
 • Dun, te dik of te -

E

 • Eenzaam
 • Eergevoel
 • Egoistisch, jezelf - vinden¬†
 • Eigenwijs¬†
 • Ellendig¬†
 • Emotieloos¬†
 • Emotioneel¬†
 • Emotionele rollercoaster¬†
 • Empathie¬†
 • Energiek¬†
 • Enerverend¬†
 • Enthousiast, enthousiasme¬†
 • Ergernis¬†
 • Euforisch¬†
 • Extase

F

 • Faalangst¬†
 • Fanatiek, fanatisme¬†
 • Fier¬†
 • Fobie¬†
 • Frivool¬†
 • Frustratie¬†
 • Furieus¬†

G

 • Gangetje, z‚Äôn
 • Geaard
 • Geaard, niet
 • Geagiteerd
 • Gealarmeerd
 • Geamuseerd
 • Geanimeerd¬†
 • Geboeid¬†
 • Gebonden¬†
 • Geborgen¬†
 • Gebroken¬†
 • Gebruikt¬†
 • Gecentreerd¬†
 • Geconfronteerd¬†
 • Gedreven¬†
 • Gedwongen¬†
 • Ge√ęmotioneerd¬†
 • Geen zin¬†
 • Ge√ęnerveerd¬†
 • Ge√ęrgerd¬†
 • Geestdriftig
 • Gefascineerd¬†
 • Gefrustreerd
 • Gegeneerd¬†
 • Gehaast
 • Gehecht¬†
 • Geil
 • Ge√Įmponeerd¬†
 • Ge√Įnspireerd¬†
 • Ge√Įnteresseerd¬†
 • Ge√Įntrigeerd¬†
 • Ge√Įrriteerd¬†
 • Gejaagd¬†
 • Gek, voor de - gehouden¬†
 • Gekleineerd¬†
 • Gekwetst¬†
 • Gelaten¬†
 • Geliefd¬†
 • Gelijkgestemd¬†
 • Gelijkmoedig¬†
 • Gelijkwaardig
 • Gelukkig¬†
 • Gelukzalig
 • Gemanipuleerd¬†
 • Gemis¬†
 • Gemoedsrust
 • Gene¬†
 • Genegenheid
 • Genieten, genot¬†
 • Genot, genieten¬†
 • Geobsedeerd¬†
 • Gepassioneerd¬†
 • Geprikkeld¬†
 • Geraakt¬†
 • Gereserveerd¬†
 • Geschokt¬†
 • Geschrokken¬†
 • Gespannen¬†
 • Gesterkt¬†
 • Gestimuleerd¬†
 • Gestresst¬†
 • Geteisterd¬†
 • Getergd¬†
 • Gevangen¬†
 • Gevoelig¬†
 • Gevoelig, (over)¬†
 • Gevoelloos¬†
 • Gewetensnood¬†
 • Gezegend
 • Gezien, je - voelen¬†
 • Gezien, je niet - voelen¬†
 • Goed¬†
 • Gul 128
 • Gunnen

H

 • Haast¬†
 • Haat¬†
 • Haatdragend¬†
 • Hartstochtelijk¬†
 • Hebberig
 • Hebzucht
 • Heimwee¬†
 • Hekel, een - hebben aan¬†
 • Helder¬†
 • Heldhaftig¬†
 • Haast¬†
 • Haat¬†
 • Haatdragend¬†
 • Hartstochtelijk¬†
 • Hebberig¬†
 • Hebzucht¬†
 • Heimwee¬†
 • Hekel, een - hebben aan¬†
 • Helder¬†
 • Heldhaftig¬†
 • Hemels
 • Hoede, op je - zijn¬†
 • Hoogmoed¬†
 • Hoop¬†
 • Hoopvol¬†
 • Hoorndol 158
 • Huilerig 238
 • Hulpeloos 351
 • Hunkeren 94
 • Hyper 157
 • Hypochondrisch 342
 • Hysterisch
 • Hoede, op je - zijn¬†
 • Hoogmoed¬†
 • Hoop¬†
 • Hoopvol
 • Hoorndol¬†
 • Huilerig¬†
 • Hulpeloos¬†
 • Hunkeren¬†
 • Hyper¬†
 • Hypochondrisch¬†
 • Hysterisch

I

 • Iebel¬†
 • In beslag genomen¬†
 • In de maling genomen¬†
 • In de steek gelaten¬†
 • In de war¬†
 • Incapabel¬†
 • Incompetent¬†
 • Indruk, onder de -¬†
 • Indrukwekkend¬†
 • Ingeperkt¬†
 • Interesse, ge√Įnteresseerd¬†
 • Irritatie¬†

J

 • Jaloers

K

 • Kalm¬†
 • Kapot, ergens - van zijn¬†
 • Klein¬†
 • Klote¬†
 • Knaagt, het - of vreet aan je¬†
 • Knoop in je maag - gevoel¬†
 • Knoop in je maag gevoel¬†
 • Koelte¬†
 • Krachtig¬†
 • Kribbig¬†
 • Kriegelig¬†
 • Kut¬†
 • Kwaad¬†
 • Kwetsbaar

 

 

L

 • Laconiek¬†
 • Lamgeslagen¬†
 • Lastig gevallen
 • Leeg¬†
 • Leegte
 • Levendig¬†
 • Levenslustig¬†
 • Liefde, liefdevol
 • Loyaliteitsconflict¬†
 • Luchthartig¬†
 • Lui¬†
 • Lustig¬†

 

M

 • Maag, knoop in je - gevoel¬†
 • Machteloos¬†
 • Machtig¬†
 • Maling, in de -genomen¬†
 • Mat¬†
 • Mededogen¬†
 • Medelijden¬†
 • Meerderwaardig¬†
 • Melancholisch¬†
 • Minachting¬†
 • Minderwaardig¬†
 • Misbruikt¬†
 • Misdeeld¬†
 • Misleid¬†
 • Misprijzen¬†
 • Misselijk
 • Missen, iets of iemand -¬†
 • Moedeloos
 • Moedig¬†

N

 • Naastenliefde
 • Na√Įef¬†
 • Nederig
 • Neerslachtig¬†
 • Nerveus¬†
 • Niet in de stemming¬†
 • Nieuwsgierig¬†
 • Non-acceptatie

O

 • Obsessief¬†
 • Onbehaaglijk¬†
 • Onbestemd gevoel, een -¬†
 • Onbevreesd¬†
 • Onbewogen¬†
 • Onder de indruk¬†
 • Onder druk gezet¬†
 • Onderdanig¬†
 • Onderdrukt¬†
 • Onderworpen¬†
 • Onderworpenheid¬†
 • Ongeduldig¬†
 • Ongegrond
 • Onge√Įnteresseerd¬†
 • Ongelukkig
 • Ongemakkelijk¬†
 • Ongerust¬†
 • Ongewenst¬†
 • Onnozel¬†
 • Onpasselijk¬†
 • Onrustig¬†
 • Ontdaan¬†
 • Ontevreden
 • Ontgoocheld¬†
 • Onthutst¬†
 • Ontlast¬†
 • Ontmoedigd¬†
 • Ontoereikend¬†
 • Ontredderd¬†
 • Ontroerd
 • Ontspannen
 • Ontstelt, ontsteltenis¬†
 • Ontstemd¬†
 • Ontvankelijk
 • Ontworteld¬†
 • Ontzag
 • Ontzet, ontzetting¬†
 • Onveilig¬†
 • Onverschillig
 • Onverschrokken¬†
 • Onverstoorbaar¬†
 • Onvrede¬†
 • Onzeker¬†
 • Ootmoedig¬†
 • Op je hoede zijn¬†
 • Open¬†
 • Opgebeurd¬†
 • Opgefokt¬†
 • Opgehitst¬†
 • Opgelaten¬†
 • Opgelucht¬†
 • Opgesloten
 • Opgetild¬†
 • Opgeven¬†
 • Opgewekt
 • Opgewonden
 • Oplettend¬†
 • Opstandig¬†
 • Optimistisch¬†
 • Opwinding¬†
 • Overbelast¬†
 • Overgave¬†
 • Overgevoelig¬†
 • Overmoedig¬†
 • Overprikkeld¬†
 • Overrompeld¬†
 • Overweldigd¬†
 • Overwerkt

P

 • Paniek¬†
 • Panisch¬†
 • Paranoia¬†
 • Passievol¬†
 • Perplex¬†
 • Pijn in je buik - gevoel¬†
 • Pijn, emotionele -¬†
 • Pissed off
 • Pissig¬†
 • Plezier¬†
 • Positief gestemd¬†
 • Prima¬†

 

 

R

 • Radeloos¬†
 • Rancune¬†
 • Razend
 • Rebels¬†
 • Redelijk¬†
 • Reserve voelen¬†
 • Rouw¬†
 • Rusteloos¬†
 • Rustig¬†

S

 • Sarcastisch¬†
 • Schaamte¬†
 • Schrik¬†
 • Schuldgevoel¬†
 • Schut, voor - gezet
 • Sentimenteel¬†
 • Sereen¬†
 • Sip¬†
 • Sjacherijnig¬†
 • Smachten¬†
 • Snakken naar¬†
 • Somber¬†
 • Spijt¬†
 • Steek gelaten, in de¬†
 • Stemming, niet in de -¬†
 • Sterk¬†
 • Stil
 • Sto√Įcijns¬†
 • Stomverbaasd¬†
 • Storen aan¬†
 • Stralend¬†
 • Stress
 • Strijdlustig¬†
 • Sympathie voor¬†

 

 

T

 • Te dik of te dun¬†
 • Tegendraads¬†
 • Tegenstrijdig¬†
 • Teleurgesteld¬†
 • Teneergeslagen¬†
 • Teruggetrokken¬†
 • Tevreden¬†
 • Thuis, je - voelen¬†
 • Thuis, je niet - voelen¬†
 • Toegenegen¬†
 • Toegewijd¬†
 • Treurig¬†
 • Trots¬†
 • Tweeslachtig¬†
 • Twijfel¬†

 

 

U

 • Uitbundig¬†
 • Uitgedaagd¬†
 • Uitgelaten¬†
 • Uitgeput¬†
 • Uitzichtloos¬†
 • Unheimisch

V

 • Valse bescheidenheid¬†
 • Vastberaden
 • Vechtlustig¬†
 • Veilig¬†
 • Verachten¬†
 • Verantwoordelijk¬†
 • Verantwoordelijkheidsgevoel¬†
 • Verbijsterd
 • Verbitterd¬†
 • Verbluft¬†
 • Verbonden
 • Verbouwereerd¬†
 • Verdoofd¬†
 • Verdriet¬†
 • Vereert¬†
 • Vereren
 • Verheugd¬†
 • Verheugen¬†
 • Verlamd¬†
 • Verlangen
 • Verlangen, onvervuld -¬†
 • Verlatingsangst¬†
 • Verlegen¬†
 • Verlegenheid, in - gebracht¬†
 • Verleiding¬†
 • Verliefd
 • Verlokking¬†
 • Verloren¬†
 • Vernederd¬†
 • Vernedering¬†
 • Verontrust¬†
 • Verontwaardigd¬†
 • Verraden¬†
 • Verrast¬†
 • Verrukking¬†
 • Verscheurt¬†
 • Verslagen¬†
 • Verstandig¬†
 • Versteend¬†
 • Vertrouwen¬†
 • Vertrouwen beschaamd¬†
 • Vertwijfeld¬†
 • Verveeld¬†
 • Verveling¬†
 • Vervoering, in - gebracht¬†
 • Vervreemd¬†
 • Vervuld, vervulling
 • Vervulling, vervuld¬†
 • Verwaarloosd¬†
 • Verwachtingsvol
 • Verward, verwarring¬†
 • Verweesd¬†
 • Verwijderd¬†
 • Verwijtend¬†
 • Verwonderd¬†
 • Vijandigheid¬†
 • Vitaal¬†
 • Vlak¬†
 • Vlinderachtig¬†
 • Voldaan¬†
 • Voldoening¬†
 • Voor de gek gehouden¬†
 • Voor schut gezet¬†
 • Voorgevoel¬†
 • Vrede¬†
 • Vredig
 • Vrees¬†
 • Vreet, het knaagt of - aan je¬†
 • Vreugde¬†
 • Vreugdevol¬†
 • Vrij¬†
 • Vrijgevig
 • Vrolijk¬†
 • Vurig¬†

 

W

 • Waakzaam¬†
 • Waardeloos¬†
 • Wakker¬†
 • Walging¬†
 • Wanhopig¬†
 • Wantrouwend¬†
 • War, in de -¬†
 • Week¬†
 • Weemoedig¬†
 • Weerstand¬†
 • Weerzin¬†
 • Welkom
 • Wiebelig¬†
 • Winnen, willen -
 • Woedend¬†
 • Woest¬†
 • Wraakzuchtig¬†
 • Wroeging¬†
 • Wrok

 

Z

 • Zat, het - zijn¬†
 • Zeker¬†
 • Zelfbewust¬†
 • Zelfhaat¬†
 • Zelfmedelijden¬†
 • Zelfverzekerd¬†
 • Zenuwachtig¬†
 • Ziedend¬†
 • Ziektevrees¬†
 • Zielenrust¬†
 • Zielig¬†
 • Zielsgelukkig
 • Zin, geen¬†
 • Zinloos¬†
 • Zitten, het niet meer zien -¬†
 • Zorgeloos¬†
 • Zwaarmoedig

 

EEC logo liggend wit-oranje
 
OMDAT INZICHT HET VERSCHIL MAAKT

Het Emotie Expertise Centrum heeft als doelstelling het overdragen van kennis en inzicht over de functie, boodschap, werking van en omgang met emoties.
Wij streven ernaar dat emoties weer de positieve aandacht krijgen die ze verdienen, zodat de mens in balans met zichzelf en zijn omgeving kan functioneren.

STUDIE ADVIES ?

Ben je ge√Įnteresseerd in onze opleiding of trainingen en/of wil je graag overleggen met een studie adviseur? Doe hier een terugbel verzoek en word binnen 3 werkdagen teruggebeld.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte!

We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken en dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Something went wrong. Please check your entries and try again.

VOLG ONS OP:       

0
  0
  Jouw winkelmand
  Winkelmand is leegTerug naar shop
  Scroll naar boven