Klachtenreglement

Klachtenprocedure

Het EEC doet er alles aan om je optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Als het om een klein probleem gaat, kun je je opmerking telefonisch of via e-mail aan ons kenbaar maken en dan proberen wij je zo spoedig mogelijk te beantwoorden en met een oplossing te komen. Als het probleem ingewikkelder is of als het gaat om een eis voor compensatie, dan dien je de klachtenprocedure te volgen. Uiteraard behandelen wij jouw melding of klacht in vertrouwen en in overleg met jou proberen we tot een oplossing te komen.

Een klacht is voor het EEC een verbeterimpuls en zorgt ervoor dat wij onze werkprocessen en communicatie scherp kunnen houden. Het EEC wil goed omgaan met reacties en klachten van deelnemers en studenten omdat dit van grote invloed is op onze klanttevredenheid en kwaliteit van ons aanbod. Hieronder tref je een korte beschrijving van de procedure die het EEC volgt bij de behandeling van klachten.

 

Klacht indienen

Je kunt je klacht per e-mail kenbaar maken, je kunt dan een mail sturen naar

info@emotieexprtisecentrum.nl.

Vermeld in de e-mail:

  • je naam, adres (en evt. telefoonnummer)
  • de titel en de datum van de opleidingsdag/artikel/dienst waar je een klacht over hebt.
  • beschrijving van de klacht. Doe dit zo helder mogelijk, dat zorgt voor een betere afhandeling van de klacht.

Binnen een week na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen twee weken na ontvangst. Je ontvangt het besluit op jouw klacht per e-mail.

Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

 

Bezwaar

In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, te weten de branchevereniging voor trainen en opleiden, NRTO, waarbij het oordeel bindend is voor partijen.