lidmaatschap  netwerk

 

Onderdeel van een team met kwaliteit

Wij streven ernaar EmotieCoaching als nieuwe coachvorm bekend te maken in de wereld. Onderdeel daarvan is het neerzetten van een kwalitatief sterk netwerk van EmotieCoaches dat deze naam eer aan doet. Samen met onze overige diensten (training en onderzoek) maakt dit dat we als bedrijf een nieuwe visie neerzetten die het waard is gezien te worden. Onze doelstelling als EEC is kennis en inzicht over de functie, boodschap, werking van en omgang met emoties uit te dragen zodat een gezonder evenwicht in de mens ontstaat. Doelstelling van het EmotieCoach netwerk is een netwerk van EmotieCoaches aanbieden dat 1 op 1 mensen begeleidt. Wil jij ook onderdeel uitmaken van ons netwerk en ons beeldmerk  voeren? Lees dan hieronder de voordelen en voorwaarden en meld je aan.

 

Voordelen

 • Je krijgt een eigen EmotieCoach pagina op onze website waarmee je jezelf kunt profileren, met een link naar je eigen website, telefoon en e-mail voor het maken van afspraken.
 • Je mag het EmotieCoach Beeldmerk voeren. (officieel geregistreerd bij het Benelux merkenbureau) en vrij gebruiken. (dus niet het EEC logo!)
 • Tweemaal per jaar staat er een EmotieCoach bijscholingsmiddag op de agenda waar we behalve bijscholing ook de mogelijkheid bieden een casussen in te brengen. Je wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen het EEC en we sluiten af met een borrel om je collega’s te leren kennen en contact te onderhouden. De data worden gecommuniceerd bij je aanmelding of jaarlijkse verlenging.
 • Als je dat wilt kun je toegevoegd worden aan onze EmotieCoach groepsapp voor het collega-gevoel. Deze is bedoeld voor vakinhoudelijke discussies of mededelingen die jullie betreffen.
 • Bij het lidmaatschap zijn twee opfristrainingsdagen inbegrepen. Deze mag je zelf kiezen en zijn bedoeld om jouw kwaliteit als EmotieCoach op een hoger niveau te brengen. Om die reden zijn ze verplicht.
 • Alle op de EEC agenda vermelde trainingen (uitgezonderd online cursussen en lezingen) mag je voor een gereduceerd tarief volgen (25% korting). Je krijgt hiervoor een kortingscode in de brief bij je aanmelding of verlenging. Deze korting is alleen bestemd voor eigen deelname.
 • Het EmotieCoach netwerk is rechtstreeks te bereiken via de url: www.EmotieCoach.nl en www.EmotieCoach.be
 • Voor EmotieCoaches is er een speciale folder gemaakt om lokaal te verspreiden. Hierop kun je in een wit vlak jouw praktijkgegevens zetten. Deze zijn gratis via ons te bestellen.
 • EmotieCoaches mogen ook de boeken van Vera over emoties verkopen in de praktijk en bestellen met 40% boekwinkelskorting. (vanaf 5 stuks)

 

Voorwaarden

 • Wanneer je als EmotieCoach in opleiding slaagt voor de toetsing ben je direct gescreend om in ons netwerk te worden opgenomen. Je hoeft dus  alleen een toetsing te doen als je in het netwerk wilt. Iedereen die de opleiding volledig heeft gevolgd kan sowieso een bewijs van deelname aanvragen.
 • Wij verwachten dat je als EmotieCoach voldoet aan een nette bedrijfsvoering:
  • Een speciaal voor dit doel ingerichte ruimte gebruikt
  • De website duidelijk vermeldt welke mogelijkheden je biedt voor emotiecoaching
  • Facturen maakt, waarmee de cliënt de gemaakte kosten eventueel kan declareren of opvoeren
  • Het logo van gecertificeerd EmotieCoach gebruikt en linkt aan onze website (ontvang je na je aanmelding)
 • Het is niet toegestaan voor EmotieCoaches in het netwerk een workshop/training/lezing/cursus (wtlc) aan te bieden/te geven waarin je de EmotieCoach methode of EmotieCoach principes onderwijst/overdraagt aan groepen.
 • Voor eigen vormgegeven wtlc verwachten wij dat je het intellectueel eigendom beschreven in de auteurswet respecteert.

 

Praktische informatie

 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een jaar en wordt jaarlijks op 1 juli met beider instemming opnieuw aangegaan. Uiterlijk 1 juni word je bericht over het nieuwe lidmaatschapsjaar en worden eventuele aanpassingen in de voorwaarden vermeld.
 • Wij kunnen je verzoeken om opnieuw een recente sessie op video in te brengen om je kwaliteit als EmotieCaoch te toetsen en of je nog volgens de EmotieCoach principes werkt. Dit om te beoordelen of je nog een jaar lid kunt blijven.
 • Het EEC behoudt zich te allen tijde het recht voor om eenzijdig het lidmaatschap te beëindigen.
 • Het lidmaatschap bedraag €360,- per jaar (€30,- per maand) vrijgesteld van btw. Deze jaarlijkse factuur ontvang je op 1 juli en dient binnen 14 dagen te worden betaald. Bij aanmelding op andere data dan 1 juli wordt het voor dat jaar resterende bedrag belast.
 • Wil je tussentijds opzeggen, of beslissen wij dat het lidmaatschap beëindigd moet worden, dan wordt het lidmaatschapsgeld met ingang van de volgende maand evenredig teruggestort.
 • Het EEC behoudt zich het recht voor de voorwaarden jaarlijks aan te passen.
 • Op dit product zijn onze algemene voorwaarden van kracht.

EEC logo liggend wit-oranje
 
OMDAT INZICHT HET VERSCHIL MAAKT

Het Emotie Expertise Centrum heeft als doelstelling het overdragen van kennis en inzicht over de functie, boodschap, werking van en omgang met emoties.
Wij streven ernaar dat emoties weer de positieve aandacht krijgen die ze verdienen, zodat de mens in balans met zichzelf en zijn omgeving kan functioneren.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Something went wrong. Please check your entries and try again.

We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken en dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Founder

Vera Helleman is oprichter van het EEC, schrijfster van 'De emotie encyclopedie' en founder van het gedachtegoed rondom de acht emotiegroepen en hun betekenissen. Tevens trainer van de EmotieCoach opleiding.

Winkelmand
Scroll naar top