autisme2

Doe mee aan ons onderzoek

De constitutionele eignschappen van mensen met autisme

Wij zijn bezig met een onderzoek over autisme dat de verschillen in kaart breng op constitutioneel niveau. De pijlers daarin zijn:

  • Hyper sensitiviteit
  • Het ontbreken van het ik-referentiepunt
  • De focus op natuurwetmatig logische details

Wil jij ons helpen met dit onderzoek? Vul dan een van onze vragenlijsten  in. (zowel voor mensen met autisme als neurotypische mensen)

onderzoekemoties

Binnenkort:

Is er verband tussen emoties en fysieke klachten?

Wij zijn bezig met een onderzoek op te zetten dat de relatie tussen emoties en fysieke klachten nader bekijkt. Is er verband? Wat was eerst, de emoties of de klacht? En zijn er bepaalde klachten die corresponderen met bepaalde emotiegroepen in het bijzonder?

Binnenkort meer informatie en mogelijkheid tot deelname