emotiecoach

Wat?

EmotieCoaching is een snelle en oprechte coachvorm waarbij de sturing in het gesprek komt vanuit het emotionele navigatiesysteem van de cliënt. De EmotieCoach treedt hierbij op als vertaler van wat de binnenwereld van de cliënt aangeeft nodig te hebben. De gesprekmethode weet via de emoties die de cliënt ervoer tijdens een levenssituatie en waarin een bepaald thema getriggerd werd, in slechts enkele minuten tot een zelfhelend proces aan te zetten. Het is een coachvorm die op zichzelf staat, maar ook heel goed geïntegreerd kan worden in reeds bestaande therapievormen óf op de werkvloer. Het is namelijk een methode waarin in ieder NU de actuele thema's blootlegt, begrijpt wat hierin nodig is en daarop kunt reageren. De thema’s worden bepaald door de emoties die actief zijn. Daardoor weet de EmotieCoach wat het onderbewuste van de cliënt aangeeft nodig te hebben.

Tijdens deze opleiding ga een intensief traject aan met medestudenten en een team van docenten en supervisoren om het vak 'EmotieCoach' in de vingers te krijgen. Het theoretische gedeelte wordt online aangeboden en vraagt dus de nodige zelfstudie van je. Het praktijkgedeelte is opgesplitst in praktijkdagen op locatie en oefenmomenten in intervisiegroepen en supervisiebegeleiding. Daarnaast wordt je via Zoom-sessies ondersteunt door een docent.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor hen die gefascineerd zijn door de taal van emoties, geïntrigeerd door de effectiviteit en snelheid van de EmotieCoach methode en hiermee zouden willen werken in hun huidige baan als hulpverlener, HR-medewerker of eigen praktijk.
Om deze opleiding te kunnen volgen is het nodig dat je de Emotieleer pro vooropleiding hebt gevolgd en tot goed gevolg hebt afgerond.

Na de opleiding

Kun je vanuit een werkelijk doorleefd begrijpen, de EmotieCoach methodiek inzetten in je huidige werk of praktijk.
Kun je je middels een jaarlijks lidmaatschap vermeldt worden in ons overzicht van EmotieCoaches en daarmee genieten van onze PR.
Heb je ook een diep inzicht gekregen in de natuurlijke structuren van het leven en kun je deze in je eigen leven toepassen.

"Met werkelijk inzicht en de houvast van deze methodiek kun je in enkele minuten
de ander terug naar zijn of haar krachtige kern begeleiden.”

De EmotieCoach opleiding is een traject dat volgt na de Emotieleer jaargang. Dit intensieve gedeelte hebben we uitgerold over twee jaargangen, omdat de ervaring leert dat dit tijdsbestek nodig is om alle informatie te integreren en coachvaardigheden onder de knie te krijgen. 

Meer inhoudelijke informatie over de losse onderdelen vind je hier

Studiebelasting Cluster B jaargang 1

In het de eerste fase van cluster-B maak je kennis met jouw intervisiegroep en leer je de EmotieCoach gespreksmethodiek welke je met elkaar en op elkaar gaat oefenen.

Trainingsmodules Uren Studiebelasting Locatie Docent
Intake en welkomsZoom 1 Zoom Vera
Docentcontact (iedere twee weken) 18 Zoom Vera
B1-2 De EmotieCoach gespreksmethodiek 6 online Vera
B1-2 De EmotieCoach gespreksmethodiek 6 online Vera
B3a Intervisietraining* 8 Vught Vera
B3b interventietraining 6 online Vera
Intervisiebijeenkomsten 60 thuis  
Supervisie B1* (1 dagdeel op locatie) 4 Etten-Leur Ineke
B4 Van verhaal naar verbinding 6 online online
Leercoaching (op locatie) 1 op locatie Fleur/Doranne
B5 Non-verbale emotiesignalen leren zien en gebruiken 6 online online
B-Praktijkdag EmotieCoaching 1* 8 Vught Vera
Supervisie B2 (Zoom) 1 Zoom Els
B6 Taal als interventiemethode in het coachgesprek 6 online Vera
B-Praktijkdag EmotieCoaching 2* 8 Vught Vera
totaal 145    

 

Studiebelasting Cluster B jaargang 2

In de tweede fase van cluster-B start je met het coachen van proef cliënten en krijg je meer en meer fundament in je rol als EmotieCoach op welke je uiteindelijk getoetst zult worden.

Trainingsmodules Uren Studiebelasting Locatie Docent
StartZoom 1 Zoom online
Docentcontact (iedere twee weken) 18 Zoom Vera Zoom
Vervolg intervisiebijeenkomten (iedere twee weken) 60 thuis  
B7 De coach maakt het verschil 8 online Vera
B-Praktijkdag EmotieCoaching 3* 8 Vught Vera
Werken met proefcliënten (minimaal 15x) 15 thuis  
B8 Projecties inzetten voor inzicht 6 online Vera
Supervisie B3 (Zoom) 1 Zoom Els
B-Praktijkdag EmotieCoaching 4* 8 Vught Vera
Leercoaching (op locatie) 1 op locatie Fleur/Doranne
B9 De correlatie tussen emoties en fysieke klachten 6 online Vera
B10 Natuurwetten en energiewerk* (+ borrel) 8 Vught Vera
Supervisie B4 (Zoom) 1 Zoom Els
B11 Werken met delen 6 online Vera
Toetsing 1 keuze Ineke
totaal 148    
 • Daarnaast verwachten we dat je de lesstof nog eens grondig bestudeerd (24x2 uur),
 • Moet je rekening houden met reistijd voor praktijkdagen en
 • Tijd incalculeren voor reflectieverslagen

Dat maakt dat cluster-B een studiebelasting geeft van totaal +/- 340 uur

Kosten

 • Je kunt de betaling en het volgen van de opleiding verdelen indien je per losse module / praktijkdag reserveert (zie voor prijzen onderstaand tabel).
 • Docentcontact is 6wk inbegrepen bij reserveren van losse modules. Bij betaling in één keer zit er een jaar docentcontact bij.
 • De prijzen voor de trainingen, studiedagen en toetsing zijn btw vrij.
 • Annuleren voor praktijkdagen is kosteloos mogelijk tot een maand voor de datum, tot 1 week voor de datum zal 50% van de totaalsom worden teruggeboekt, daarna is geen restitutie meer mogelijk.
 • Alle praktijkdagen zijn inclusief lunch, koffie & thee
 • Studiemateriaal tijdens trainingsdagen op locatie en syllabi zijn inbegrepen. Aanbevolen boeken op de literatuurlijst zijn vrijwillig en voor eigen rekening.
 • De ringband met tabbladen kun je los bestellen voor €23,- en zit inbegrepen bij boeking in één keer.
 • Het jaarlijks lidmaatschap van het EmotieCoach overzicht kost €50 (ex. btw)
 • Her-toetsing kosten zijn €65. Hiervoor moet je één video inleveren waarop een voldoende verbetering blijkt van je leerdoelen.
 • Op alle activiteiten zijn onze algemene voorwaarden van kracht

Let op!
Als je alle modules los reserveert en betaalt schaf je het B3-traject aan in het 1e jaar (€728) aan en het vervolg B7-traject (€789) in het 2e jaar. Wij hebben dit intervisie- en supervisietraject opgesplitst en verdeeld over 2 jaargangen. 

Kosten cluster-B leergang 1

Trainingsmodules  Losse prijs 
Intake en welkomsZoom  
Docentcontact (iedere twee weken)  
B1-2 De EmotieCoach gespreksmethodiek  €          129
B1-2 De EmotieCoach gespreksmethodiek  €          129
B3a Intervisietraining*  
B3b interventietraining + intervisiebijeenkomsten  
Intervisiebijeenkomsten  
Supervisie B1* (1 dagdeel op locatie)  
B4 Van verhaal naar verbinding  €          129
Leercoaching (op locatie)  
B5 Non-verbale emotiesignalen leren zien en gebruiken  €          129
Praktijkdag voor B studenten*  €          224
Supervisie B2 (Zoom)  
B6 Taal als interventiemethode in het coachgesprek  €          129
Praktijkdag voor B studenten*  €          224
totaal  €       1.821

Kosten cluster-B leergang 2

Trainingsmodules  Losse prij
StartZoom  
Docentcontact (iedere twee weken)  
Vervolg intervisiebijeenkomten (iedere twee weken)  
B7 De coach maakt het verschil  
Praktijkdag voor B studenten*  €          224
Werken met proefcliënten (minimaal 15x)  
B8 Projecties inzetten voor inzicht  €          129
Supervisie B3 (Zoom)  
Praktijkdag voor B studenten*  €          224
Leercoaching (op locatie)  
B9 De correlatie tussen emoties en fysieke klachten  €          129
B10 Natuurwetten en energiewerk* (+ borrel)  €          224
Supervisie B4 (Zoom)  
B11 Werken met delen  €          129
Toetsing  
totaal  €       1.848

(prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.)

Wij hebben een keer per jaar een duidelijk startmoment van de EmotieCoach opleiding en dat is in oktober. De online trainingen kun je in eigen tempo volgen. Ook het reserveren voor praktijkdagen is variabel. Wij hebben hieronder echter een overzicht gemaakt om jou een houvast te geven om in het leerproces te blijven.

Data cluster B jaargang 1

 

Kijk voor actuele data aub op de AGENDA!!!

Trainingsmodules Data (klas groen) start okt 2023 Data (klas paars) start feb 2024 Data (klas oranje) start okt 2024
Welkomst Zoom (zie agenda) oktober februari oktober
Docentcontact (iedere twee weken)      
B1-2 De EmotieCoach gespreksmethodiek oktober februari oktober
B1-2 De EmotieCoach gespreksmethodiek november maart november
B3a Intervisietraining* (zie agenda) december april december
B3b interventietraining + intervisiebijeenkomsten januari mei januari
Intervisiebijeenkomsten      
Supervisie B1* (1 dagdeel op locatie) januari mei januari
B4 Van verhaal naar verbinding februari juni februari
B5 Non-verbale emotiesignalen leren zien en gebruiken maart september maart
Praktijkdag voor B studenten 1* (zie agenda) april oktober april
Supervisie B2 (Zoom) april november april
B6 Taal als interventiemethode in het coachgesprek mei december mei
Praktijkdag voor B studenten 2* (zie agenda) juni januari juni

 

Aanmelden

Je kunt de opleiding Emotieleer per leergang reserveren. Lopende klassen en mensen die in slechts bepaalde bijscholingstrainingen geïnteresseerd zijn kunnen losse modules reserveren of hierboven op de data van de geplande praktijkdagen klikken om te reserveren.

 

opleiding inhoud  totaalprijs  EEC
EmotieCoach (cluster B klas groen)
jaargang 1 start 11-10-2023
1jr docentcontact en welkom
Trainingsmodules B1-B6
3 praktijkdagen (waaronder B3a)
2x supervisie
1x leercoaching
ringband + tabbladen
 €     1.821 reserveren
B3 intervisie en supervisie traject
(klas groen los)
1jr docentcontact en welkom
B3a intervisietraining
B3b online interventietraining
2x supervisie
1x leercoaching
ringband + tabbladen
 €        728 reserveren
EmotieCoach (cluster B klas paars)
jaargang 1 start 7-2-2024
1jr docentcontact en welkom
Trainingsmodules B1-B6
3 praktijkdagen (waaronder B3a)
2x supervisie
1x leercoaching
ringband + tabbladen
 €     1.821 reserveren
B3 intervisie en supervisie traject
(klas paars los)
1jr docentcontact en welkom
B3a intervisietraining
B3b online interventietraining
2x supervisie
1x leercoaching
ringband + tabbladen
 €        728 reserveren
EmotieCoach losse modules (cluster B) Trainingsmodules B1, B2, B4, B5, B6, B8, B9, B11 (prijs per module)
6wk docentcontact per training
 €        129 reserveren
EmotieCoach praktijkdagen (cluster B) Praktijkdagen (4x per jaar gepland, 2x per jaargang verplicht) en B10  €        224 reserveren

Wij hebben een keer per jaar een duidelijk startmoment van de EmotieCoach opleiding en dat is in oktober. De online trainingen kun je in eigen tempo volgen. Ook het reserveren voor praktijkdagen is variabel. Wij hebben hieronder echter een overzicht gemaakt om jou een houvast te geven om in het leerproces te blijven.

 

Data cluster B jaargang 2

Trainingsmodules Data (klas groen) start okt 2024 Data (klas paars) start feb 2025 Data (klas oranje) start okt 2025
Welkomst Zoom jaargang 2 (zie agenda) oktober februari oktober
Docentcontact (iedere twee weken)      
Vervolg intervisiebijeenkomten (iedere twee weken)      
B7 De coach maakt het verschil oktober februari oktober
Praktijkdag voor B studenten 3* (zie agenda) november maart november
Werken met proefcliënten (minimaal 15x)      
B8 Projecties inzetten voor inzicht december mei december
Supervisie B3 (Zoom) januari juni januari
Praktijkdag voor B studenten 4* (zie agenda) februari juni januari
Leercoaching (op locatie)      
B9 De correlatie tussen emoties en fysieke klachten februari september februari
B10 Natuurwetten en energiewerk* (zie agenda) april oktober maart
Supervisie B4 (Zoom) april november april
B11 Werken met delen mei december mei
Toetsing      

Aanmelden

Je kunt de opleiding Emotieleer per leergang reserveren. Lopende klassen en mensen die in slechts bepaalde bijscholingstrainingen geïnteresseerd zijn kunnen losse modules reserveren of hierboven op de data van de geplande praktijkdagen klikken om te reserveren.

 

opleiding inhoud  totaalprijs  EEC
EmotieCoach (cluster B klas groen)
jaargang 2 start 1-10-2024
1jr docentcontact en welkom
Trainingsmodules B7-B11
3 praktijkdagen (waaronder B10)
2x supervisie
1x leercoaching
toetsing
 €     1.848 reserveren
B7 supervisie en toetsingstraject
(klas groen los)
1jr docentcontact en welkom
B10 training
2x supervisie
1x leercoaching
toetsing
 €        789 reserveren
EmotieCoach (cluster B klas paars)
jaargang 2 start 1-10-2024
1jr docentcontact en welkom
Trainingsmodules B7-B11
3 praktijkdagen (waaronder B10)
2x supervisie
1x leercoaching
toetsing
 €     1.848 reserveren
B7 supervisie en toetsingstraject
(klas paars los)
1jr docentcontact en welkom
B10 training
2x supervisie
1x leercoaching
toetsing
 €        789 reserveren
EmotieCoach losse modules (cluster B) Trainingsmodules B1, B2, B4, B5, B6, B8, B9, B11 (prijs per module)
6wk docentcontact per training
 €        129 reserveren
EmotieCoach praktijkdagen (cluster B) Praktijkdagen (4x per jaar gepland, 2x per jaargang verplicht) en B10  €        224 reserveren

Opleidingsteam

Vera Helleman

Vera

Founder & Trainer
Vera is bedenker van EmotieCoaching en de 8 emotiegroepen. Schrijfster van het boek 'De emotie encyclopedie'. Zij is verantwoordelijk voor alle inhoud en uw trainer. Zij neemt je mee in de wereld van EmotieCoaching op een heldere en liefdevol confronterende manier.
Emotiecoach Els

Els

Supervisor
Els doet bij ons de supervisie 2, 3 en 4 waarin je feedback krijgt op je sessies met proefcliënten. Ze is gecertificeerd EmotieCoach van de eerste lichting en is altijd blijven nascholen bij ons. Ze heeft het vak in haar vingers en kan goed observeren en terugspiegelen.

Ineke

Supervisor & Examinator
Ineke is nauw verbonden aan het EEC als supervisor 1 en als examinator voor hen die onze opleiding volgen. Zij is eerlijk, duidelijk en heeft een scherp observerend oog. Zij is tevens EmotieCoach van de eerste lichting en heeft een achtergrond als manager in de zorg.
Emotiecoach Fleur

Fleur

LeerCoach
Fleur is gecertificeerd EmotieCoach van de eerste lichting en altijd blijven nascholen. Haar kom je tegen tijdens het B-traject waar een verplichte leercoachsessie op het proramma staat. Ze is een warm bad met een helende werking.
doranne

Doranne

LeerCoach
Voor leercoaching kun je ook Doranne kiezen. Zij is eveneens gecertificeerd EmotieCoach van de eerste lichting en heeft een mooie rugzak vol met coachvaardigheden. Ze is duidelijk, eerlijk en heerlijk aards.

Erkend door

crkbo instelling rgb
Onze opleidingen zijn geregisteerd bij het CRKBO
nrto
We zijn als opleider lid van de NRTO
pe online
De opleiding wordt ook geaccrediteerd door sommige beroepsverenigingen.

informatievideo

wat anderen zeggen

iris

Iris Beeckman

Integratief Psychotherapeut

"Het emotie-model dat Vera heeft ontwikkeld is een grote aanvulling bij mijn werk als integratief psychotherapeut. De werkwijze van deze methodiek is heel goed toepasbaar bij het geven van gesprekstherapie en heeft mijn gespreksvoering op een positieve manier beïnvloed."

ellesbune

Elles Buné

(Natuurgeneeskundig) Therapeute

"Een super leerzame en inspirerende opleiding! Een enorme verrijking voor zowel mijn persoonlijke/spirituele ontwikkeling als op professioneel gebied. Met het EmotieCoaching krijg ik een zeer effectieve 'tool' erbij om te gebruiken in mijn praktijk."

2018-11-16

Claudia Holvast

Yoga docente

"De opleiding heb ik als super inspirerend ervaren. De methode die gebruikt en aangeleerd wordt vind ik geniaal en daarbij heeft het mijzelf ongelofelijk veel nieuwe en enorm waardevolle inzichten gebracht. Vera’s kennis, inzicht, heldere kijk en kunde om dat op anderen/mij over te brengen vind ik fenomenaal. Ik ben super dankbaar voor wat ik allemaal heb mogen leren tijdens deze opleiding."

IMG Ria k 2l_0013

Ria Franssen

Psychologe en Docent

"De schoonheid en kracht van de didactiek van Vera zit hem in haar vermogen de werkelijkheid te vereenvoudigen zonder de verbinding met de diepe waarheid geweld aan te doen. Het is een eer om daarvan deelgenoot te mogen zijn."

Niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te dragen dat ieder mens ze begrijpt….
(Arthur Schopenhauer)

els

Els Somers

EmotieCoach en Yoga docente

"Vera's opleiding is duidelijk vanuit een diepe laag geschreven en zit (dus!) ongelooflijk knap in elkaar.
Dit soort wijsheid dient dan ook met al onze lagen gelezen, bestudeerd en opgenomen te worden en kan maar geleidelijk tot ons komen.
Nog steeds blijf ik nieuwe stukken, nieuwe dimensies ontdekken in Vera's teksten, bij elke nieuwe lectuur.

gerelateerde opleidingen

emotieleer

opleiding Emotieleer

Beschrijving Inhoud & Studiebelasting Kosten Data & Aanmelden Wat? Ons emotionele navigatiesysteem is een geavanceerd systeem dat ons op ons levenspad begeleidt. Iedere emotiegroep navigeert ons door verschillende facetten van het leven. Ze zijn gebaseerd op natuurwetten die allemaal een stukje van creatie vertegenwoordigen en derhalve een bepaald levensthema. Levensthema’s waarin we door emoties aangezet …

opleiding Emotieleer Lees verder »

autismecoach

Specialisatie Autisme

Beschrijving Inhoud & Studiebelasting Kosten Data & Aanmelden Wat? Dit autisme specialisatiejaar kan gevolgd worden na EmotieCoach opleiding en is toegespitst op het helpen van mensen met autisme. Het gebruikt hiervoor de visie beschreven in het boek ‘De kracht van autisme’ van Vera Helleman welke de autistische constitutie onderverdeeld in drie pijlers: Hyper sensitiviteit Het …

Specialisatie Autisme Lees verder »

EEC logo liggend wit-oranje
 
OMDAT INZICHT HET VERSCHIL MAAKT

Het Emotie Expertise Centrum heeft als doelstelling het overdragen van kennis en inzicht over de functie, boodschap, werking van en omgang met emoties.
Wij streven ernaar dat emoties weer de positieve aandacht krijgen die ze verdienen, zodat de mens in balans met zichzelf en zijn omgeving kan functioneren.

STUDIE ADVIES ?

Ben je geïnteresseerd in onze opleiding of trainingen en/of wil je graag overleggen met een studie adviseur? Doe hier een terugbel verzoek en word binnen 3 werkdagen teruggebeld.

VOLG ONS OP:       

0
  0
  Jouw winkelmand
  Winkelmand is leegTerug naar shop
  Scroll naar boven