Opleiding tot EmotieCoach

EmotieCoaching volgens de methode van Vera Helleman is een snelle en oprechte methode om via de emoties die de cliënt ervoer tijdens een levenssituatie en waarin een bepaald thema getriggerd werd, in slechts enkele minuten tot een zelfhelend proces aan te zetten. Het is een coachvorm die op zichzelf staat, maar ook heel goed geïntegreerd kan worden in reeds bestaande therapievormen. Het is namelijk vooral een methode waarin je middels een gesprekstechniek de actuele thema's blootlegt en begrijpt wat hierin nodig is. De thema’s worden bepaald door de emoties die actief zijn. Daardoor weet de EmotieCoach wat het onderbewuste van de cliënt aangeeft nodig te hebben.
Je leert tijdens de opleiding deze thema's in diepte kennen, maar ook leer je effectieve interventies om bij de gerelateerde emotiegroep te gebruiken. Heb je andere interventies geleerd en begrijp je het doel daarvan, dan passen die prima in de EmotieCoach sessie.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor hen die gefascineerd zijn door de taal van emoties en hiermee zouden willen werken in hun huidige baan als hulpverlener of eigen praktijk.

De 8 emotiegroepen

Ons emotionele navigatiesysteem is een geavanceerd systeem dat ons op ons levenspad begeleidt. Iedere emotiegroep navigeert ons door verschillende facetten van het leven. Ze zijn gebaseerd op natuurwetten die allemaal een stukje van creatie vertegenwoordigen en derhalve een bepaald levensthema. Levensthema's waarin we door emoties aangezet worden tot handelen, passief danwel actief, maar ook thema's waar we in vast kunnen lopen en emoties ons aangeven wat we nodig hebben, als spreekbuis van ons zelfhelend vermogen. Deze 8 thema’s samen vormen het geheel van schepping. Omdat ze vanuit diep inzicht over hoe de wereld van creatie werkt zijn ontstaan en daarom de natuurlijke logica bevatten en daarmee richting aangeven, ervaren mensen de methode als bevrijdend. Ons emotionele navigatiesysteem is derhalve een gereedschap dat het waard is om 'opgepoetst' te worden.

De 8 emotiegroepen die wij differentiëren zijn:

 • Liefde
 • Vreugde
 • Afkeer
 • Angst
 • Verdriet
 • Boosheid
 • Verbazing
 • Schaamte/Schuld
bambino cirkel

“Het is zo simpel, waarom heeft nooit eerder iemand dit bedacht?”

2 Clusters

De opleiding is opgedeeld in twee clusters. Het eerste cluster omvat 10 modules die ook los zijn te volgen voor iedereen die geïnteresseerd is in het diepere plaatje of onderdelen daarvan. Heb je alle 10 modules gevolgd dan kun je door voor het tweede gedeelte van de opleiding, waar vooral het EmotieCoach zijn wordt uitgediept en je echt gedegen de methode kunt gebruiken. Het tweede gedeelte bestaat eveneens uit 10 modules.

 

Cluster A:

Cluster B:

A1.  Leren voelen
Hoe werkt ons emotionele systeem en hoe ga je hiermee om?
B1. De EmotieCoach gesprekmethodiek
Waarbij emoties de richting van het gesprek bepalen
A2.  De boodschap van de 8 emotiegroepen
Een overzicht als eerste introductie
B2. Interventies 1
Emotiegroepen Liefde en Verdriet. Uit het verhaal komen
A3.  Emotiegroep Liefde
Verlangen naar verbinding
B3. Non-verbale communicatie
Lichaamshouding, TA, gezichtsdiagnostiek en de verschillende cliënttypes
A4.  Emotiegroep Angst
Het roer in eigen hand
B4. Motiverende gespreksvoering
Hoe we de cliënt leren zelf redenen voor verandering aan te dragen. Door gastdocent Sergio van der Pluijm
A5.  Emotiegroep Vreugde
Het vinden van je roeping
B5. Aceptance and Commitment Therapy
Hoe vergroot je de mentale veerkracht van de cliënt? (en van jezelf) Door gastdocent Sergio van der Pluijm
A6.  Emotiegroep Afkeer
Grenzen bewaken
B6. 'Volg de emoties' en jouw houding als EmotieCoach
Jij bent het gereedschap: Door een gesprek laveren en de functie van taal
A7.  Emotiegroep Schaamte/Schuld
Hoe wij onszelf ongelukkig maken
B7. Interventies 3
Emotiegroepen Schaamte/Schuld en Angst.
A8.  Emotiegroep Verdriet
Ons zelfhelend vermogen
B8. Interventies 4
Emotiegroepen Vreugde en Afkeer. Burn-out preventie
A9.   Emotiegroep Verbazing
Groei en ontwikkeling
B9. Interventies 2
Emotiegroepen Boosheid en Verbazing
A10. Emotiegroep Boosheid
Manifesteren vanuit kracht
B10. Bewijsvoering en Praktijkvoering
Projecties gebruiken voor herkadering van overtuigingen
Module A1 en A2 samen vormen het weekend 'Anders kijken
naar emoties' voor particulieren.
Heb je in het verleden deze als dagtraining gevolgd,
dan heb je uitsluitsel op module A2,
module A1 moet dus nog wel gevolgd worden
voor de gehele EmotieCoach opleiding.
Daarnaast zijn tijdens dit tweede cluster verplicht:

 • Het volgen van intervisie met medestudenten
 • Het maken van reflectieverslagen
 • Drie leersessies bij een ervaren EmotieCoach
 • Tien cliëntsessies opgenomen op video
 • Literatuurlijst met verdiepende en verbredende informatie

Iedere les bevat een stuk kennisoverdracht, een plenair voorbeeld en het zelf ervaren en in Cluster B ook het oefenen op medestudenten, zodat ieders favoriete leerstijl geprikkeld wordt en je de visie op meerdere lagen van jezelf kunt opnemen.

Let op!
Cluster A is dus een persoonlijk traject, waarin je alle levensthema's leert begrijpen.
Cluster B leert je deze informatie toe te passen als EmotieCoach

Voor sommige studenten zal er een gat van een aantal maanden zitten tussen de lessen van Cluster A en B. Weet dat dit 'inweektijd' is. Die tijd kun je gebruiken om alle informatie te integreren in je eigen leven en de bijbehorende boeken nog eens te lezen als herhaling, zodat je in Cluster B de informatie doorleeft kunt leren toepassen in een EmotieCoach gesprek.

els

Els Somers

Oud-studente

"Vera's cursus is duidelijk vanuit een diepe laag geschreven en zit (dus!) ongelooflijk knap in elkaar.
Dit soort wijsheid dient dan ook met al onze lagen gelezen, bestudeerd en opgenomen te worden en kan maar geleidelijk tot ons komen.
Nog steeds blijf ik nieuwe stukken, nieuwe dimensies ontdekken in Vera's teksten, bij elke nieuwe lectuur.
Als er dan toch iets is wat ik miste in deze opleiding, is dat het feit dat er tussen de onderdelen van de cursus te weinig tijd zat om alles genoeg te kunnen laten indalen.
Ik stel echter tevreden vast dat er voortaan meer tijd wordt voorzien tussen Cluster A en Cluster B; m.i. is dit een noodzakelijke verandering..."

Examen:

Het eerste cluster wordt niet apart getoetst. Na het afronden van zowel Cluster A als B, volgt er een examen. Het examen bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een theoriegedeelte waarop getest wordt of je naast de nodige kennis ook het gewenste inzicht hebt.
 2. Het inleveren van 3 complete proefsessies op video.
 3. Een evaluatiegesprek met de examinator; in dit gesprek hoort de kandidaat in principe direct of hij/zij geslaagd is. Bij zakken kunnen direct vervolgafspraken gemaakt worden.

Toetsingskaders Examen opleiding EmotieCoach

 • De examenkandidaat van de opleiding tot EmotieCoach is doordrongen van de betekenis van de 8 emotiegroepen, hun thema’s en functie op de verschillende lagen van het mens-zijn.
 • Tevens heeft zij te allen tijde voor ogen dat het keuzemoment, geschetst in het prisma van creatie, uitgangspunt is.
 • Zij heeft kennis en inzicht over de voordelen en valkuilen van de verschillende lagen van de mens, te zeggen: persoonlijkheidslaag en energetische laag (ziel).
 • Zij is doordrongen van de werking van de vier natuurwetten en ziet de samenhang tussen de emoties en het meebewegen met deze wetten evenals de zin en onzin van alle menselijke regels waarnaar velen leven.
 • Zij weet hoe zij een gesprek moet voeren met een cliënt volgens de EmotieCoach methode en is kundig dit gesprek zo te sturen dat zij snel en efficiënt naar de kern van de zaak kan.
 • Vervolgens weet zij welke interventies zij kan toepassen op welke emotiegroep of is creatief een interventie te bedenken die tot een voor die emotiegroep constructief doel leidt.
 • De examenkandidaat is zich bewust van hoe de mens zich waant in verhalen en is kundig de cliënt hieruit te trekken en er daarnaast zeker zelf ook uit te blijven.
 • Zij gaat zo min mogelijk mee op de inhoud, maar blijft sturen op het proces.
 • Zij gebruikt te allen tijde emoties als insteek voor haar interventies.
 • Zij bepaalt niet wat de cliënt nodig heeft, maar houdt zich aan dat wat de emoties van de cliënt aangeven dat hij of zij nodig heeft op dat moment.

Na het volgen van de gehele opleiding:

 • Kun je vanuit een werkelijk doorleefd begrijpen, de methodiek inzetten als kersverse ‘EmotieCoach’ of gebruiken in je huidige werk als hulpverlener of therapeut.
 • Kun je je middels een jaarlijks lidmaatschap aansluiten bij ons  netwerk en op onze website een eigen EmotieCoach pagina aanmaken en daarmee genieten van onze PR.
 • Heb je ook een diep inzicht gekregen in de natuurlijke structuren van het leven en kun je deze in je eigen leven toepassen.

Doelstelling

Onze missie is deze visie over emoties gemeengoed te maken en hopen met deze opleiding Vera’s inzichten breder gedragen de wereld in te zetten.

Met werkelijk inzicht en de houvast van deze methodiek kun je in enkele minuten de ander terug naar zijn of haar krachtige kern begeleiden.”

Vooropleidingseisen:

 • Niets is zo leerzaam als het leven zelf, zeker als het gaat om emoties, wij zijn daarom niet heel strak in vooropleidingseisen, maar vragen ongeveer HBO denk- en werkniveau. Er komt veel informatie op je af en huidige studenten geven aan dat de opleiding best pittig is.
 • Een vooropleiding in zorg & welzijn, onderwijs of ander maatschappelijk en/of mensgericht vakgebied is een pre, maar niet noodzakelijk.
 • Wij verwachten dat aanstaande EmotieCoaches kunnen kijken vanuit het perspectief van de observator en niet vast zitten in persoonlijk standpunt. (Meer hierover in het boek: Moeiteloos jeZelf zijn')
 • Het belangrijkste vinden wij jouw motivatie, want uit enthousiasme spreekt al een basis geschiktheid.
 • Het is niet mogelijk op een van de onderdelen vrijstelling te krijgen. Dit omdat de visie vrij uniek is.
64B2

De trainer

Vera Helleman, schrijver van 'De emotie encyclopedie', voelexpert en oprichtster van het Emotie Expertise Centrum, zal u  tijdens deze opleiding meenemen in de wereld van emoties op een nuchtere, verhelderende en liefdevol confronterende manier.

Vera is inspirerend spreker en trekt al jaren volle zalen. Zij heeft een achtergrond in de Integratieve Psychotherapie. Van jongs af aan bekeek zij de wereld vanuit gevoelsperspectief en was ze gefascineerd door de vragen: 'Waarom doen mensen wat ze doen en zeggen ze wat ze zeggen, terwijl dat heel vaak niet in overeenstemming is met hoe ze voelen?' Zij doorgrondde de wetten waarop onze realiteit stoelt en legde deze naast alle sociale regels waar volgens wij leven en ontdekte grote discrepantie.

Zij bevindt zich in het autistische spectrum, met een fascinatie voor menselijke structuren. Met haar zeer geavanceerd denkvermogen kon zij samenhang zien, daar waar anderen gevangen waren in emoties.

Praktische informatie:

 • De trainingsdagen vinden plaats op Landgoed de Horst te Driebergen
 • De lessen worden per cluster ongeveer om de twee weken gepland, zodat je in het leerproces blijft
 • Cluster A start 2x per jaar op woensdag in januari en in september
 • De modules uit Cluster A kun je ook volgen, als je enkel in een bepaald onderwerp geïnteresseerd bent.
 • Studiebelasting Cluster A: 120 uur
 • Prijs Cluster A: € 1950
  Let op! Dit is een totaalprijs van de 10 modules waarvoor je je per module kunt opgeven. Hierdoor bepaal je zelf de duur van de opleiding en de verspreiding van de betaling. Je kunt dus ook een aantal modules het jaar erop pas volgen.
 • Alle opleidingsdagen zijn inclusief lunch, koffie & thee
 • Op deze activiteit zijn onze algemene voorwaarden van kracht
 • Annuleren is kosteloos mogelijk tot een maand voor de datum, tot 1 week voor de datum zal 50% van de totaalsom worden teruggeboekt, daarna is geen restitutie meer mogelijk
 • Deze opleiding is gecertificeerd door het CRKBO en NTRO
  • Cluster B start 1x per jaar op maandagen in september (vanaf 2020)
  • Prijs Cluster B: € 3245 (niet apart te volgen)
  • Studiebelasting cluster B: 153 uur
  • Om tot cluster B toegelaten te worden moet je de 10 modules van cluster A gevolgd hebben en zal er een intakegesprek plaatsvinden.

De locatie

Landgoed de Horst in Driebergen is gelegen op de Utrechtse Heuvelrug. Het is een inspirerende plek waar mensen bijeenkomen om te ontmoeten, te leren en te verbinden. De inrichting en omgeving zijn gericht op het ontplooien van talent. Met 24 hectare eigen bos en park in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug is Landgoed de Horst de ideale locatie voor bezinning en inspiratie.
Gezonde en vitale voeding staan hoog in het vaandel bij Landgoed de Horst. Alle producten en gerechten die zij serveren zijn zodanig samengesteld en bereid dat ze uitstekend aansluiten op de energiebehoefte van onze gasten. Geschikt voor mensen die een flinke mentale of fysieke prestatie willen leveren.
Landgoed de Horst biedt de mogelijkheid om een 2-daagse training te combineren met een hotelovernachting. Op het landgoed bevindt zich een klein belevingshotel. Elke kamer vertelt een eigen spannend verhaal doormiddel van beeldende kunst, fotografie of muziek. Alle kamers zijn voorzien van een eigen douche, toilet, televisie, gratis internet en standaard is een uitgebreid ontbijtbuffet inbegrepen.

chantal

Chantal Arends

Leerkracht basisonderwijs / Doktersassistente

"Ik ervaar de opleiding als één groot cadeau!
Er vallen steeds meer kwartjes en ik ga mezelf en de ander steeds beter begrijpen.
Er wordt volgens een duidelijke structuur informatie aangeboden en
er is veel ruimte om de stof op mijn eigen manier te kunnen verdiepen."

ellesbune

Elles Buné

(Natuurgeneeskundig) Therapeute

"Een super leerzame en inspirerende opleiding! Een enorme verrijking voor zowel mijn persoonlijke/spirituele ontwikkeling als op professioneel gebied. Met het EmotieCoaching krijg ik een zeer effectieve 'tool' erbij om te gebruiken in mijn praktijk."

2018-11-16

Claudia Holvast

Yoga docente

"De opleiding heb ik als super inspirerend ervaren. De methode die gebruikt en aangeleerd wordt vind ik geniaal en daarbij heeft het mijzelf ongelofelijk veel nieuwe en enorm waardevolle inzichten gebracht. Vera’s kennis, inzicht, heldere kijk en kunde om dat op anderen/mij over te brengen vind ik fenomenaal. Ik ben super dankbaar voor wat ik allemaal heb mogen leren tijdens deze opleiding."

IMG Ria k 2l_0013

Ria Franssen

Psychologe en Docent

"De schoonheid en kracht van de didactiek van Vera zit hem in haar vermogen de werkelijkheid te vereenvoudigen zonder de verbinding met de diepe waarheid geweld aan te doen. Het is een eer om daarvan deelgenoot te mogen zijn."

Niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te dragen dat ieder mens ze begrijpt….
(Arthur Schopenhauer)