Opleiding: de EmotieCoach methode

EmotieCoaching volgens de methode van Vera Helleman is een snelle en oprechte methode om via de emoties die de cliënt ervoer tijdens een levenssituatie en waarin een bepaald thema getriggerd werd, in slechts enkele minuten tot een zelfhelend proces aan te zetten. Het is een coachvorm die op zichzelf staat, maar ook heel goed geïntegreerd kan worden in reeds bestaande therapievormen. Het is namelijk vooral een methode waarin je middels een gesprekstechniek de actuele thema's blootlegt en begrijpt wat hierin nodig is. De thema’s worden bepaald door de emoties die actief zijn. Daardoor weet de EmotieCoach wat het onderbewuste van de cliënt aangeeft nodig te hebben.
Je leert tijdens de opleiding deze thema's in diepte kennen, maar ook leer je effectieve interventies om bij de gerelateerde emotiegroep te gebruiken. Heb je andere interventies geleerd en begrijp je het doel daarvan, dan passen die prima in de EmotieCoach sessie.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor hen die gefascineerd zijn door de taal van emoties en hiermee zouden willen werken in hun huidige baan als hulpverlener of eigen praktijk. Cluster A is tevens geschikt voor iedereen die meer van het leven wil begrijpen.

De 8 emotiegroepen

Ons emotionele navigatiesysteem is een geavanceerd systeem dat ons op ons levenspad begeleidt. Iedere emotiegroep navigeert ons door verschillende facetten van het leven. Ze zijn gebaseerd op natuurwetten die allemaal een stukje van creatie vertegenwoordigen en derhalve een bepaald levensthema. Levensthema's waarin we door emoties aangezet worden tot handelen, passief danwel actief, maar ook thema's waar we in vast kunnen lopen en emoties ons aangeven wat we nodig hebben, als spreekbuis van ons zelfhelend vermogen. Deze 8 thema’s samen vormen het geheel van schepping. Omdat ze vanuit diep inzicht over hoe de wereld van creatie werkt zijn ontstaan en daarom de natuurlijke logica bevatten en daarmee richting aangeven, ervaren mensen de methode als bevrijdend. Ons emotionele navigatiesysteem is derhalve een gereedschap dat het waard is om 'opgepoetst' te worden.

De 8 emotiegroepen die wij differentiëren zijn:

 • Liefde
 • Vreugde
 • Afkeer
 • Angst
 • Verdriet
 • Boosheid
 • Verbazing
 • Schaamte/Schuld
bambino cirkel

“Het is zo simpel, waarom heeft nooit eerder iemand dit bedacht?”

2 Clusters

De opleiding is opgedeeld in twee clusters. Het eerste cluster omvat 10 modules die ook los zijn te volgen voor iedereen die geïnteresseerd is in het diepere plaatje of onderdelen daarvan. Deze zijn vooral gericht op het zelf ervaren en zijn ook een prachtig persoonlijk traject. Heb je alle 10 modules gevolgd dan kun je door voor het tweede gedeelte van de opleiding, cluster B, waar vooral het EmotieCoach zijn wordt uitgediept en je echt gedegen de methode kunt gebruiken. Cluster B is ook interessant als bijscholing voor mensen die al werkzaam zijn in de hulpverlening.

Cluster A:

Cluster B:

A1-2  Leren leven op je emotionele kompas
2-daagse. Hoe werkt ons emotionele systeem en hoe ga je
hiermee om? en een overzicht van de 8 emotiegroepen
B1-2. Innovatieve gespreksvoering op basis van emoties
De EmotieCoach gespreksmethodiek
A3.  Emotiegroep Liefde - onze natuurlijke staat-van-zijn
Verlangen naar verbinding
B3. Online EmotieCoach Interventietraining
Online opdrachten en voorbeeldvideo's om in
intervisiegroepen het EmotieCoach vak te oefenen
A4.  Emotiegroep Vreugde - onze roeping
Het vinden van je roeping
B4. Non-verbale emotiesignalen leren zien en gebruiken
Leren lezen van emoties tussen de regels door en hierop inspelen
A5.  Emotiegroep Afkeer - onze energiehuishouding
Grenzen bewaken
 B5. Van verhaal naar verbinding
De belangrijkste basis van EmotieCoaching: uit het verhaal komen
A6.  Emotiegroep Schaamte/Schuld - onze referentiekaders
Hoe wij onszelf ongelukkig maken
B6. Projecties inzetten voor inzicht
Projecties gebruiken voor herkadering van overtuigingen
A7.  Emotiegroep Verdriet - ons zelfhelend vermogen
Ons zelfhelend vermogen
B7. Praktijkdag
Voorbeeldcasussen door Vera Helleman en mogelijkheid to
vragen stellen voor EmotieCoaches in opleiding
A8.  Emotiegroep Angst - onze duale werkelijkheid
Het roer in eigen hand
A9.   Emotiegroep Verbazing - onze geestkracht
Groei en ontwikkeling
A10. Emotiegroep Boosheid - ons reservoir van manifestatiekracht
Manifesteren vanuit kracht
Na het volgen van al deze modules kun je examen doen
voor de titel EmotieCoach en het EmotieCoach Netwerk
lidmaatschap.
Ben je al werkzaam als hulpverlener krijg je eventueel
vrijstelling op module B3

Iedere les bevat een stuk kennisoverdracht, een plenair voorbeeld en het zelf ervaren, zodat ieders favoriete leerstijl geprikkeld wordt en je de visie op meerdere lagen van jezelf kunt opnemen.

Let op!
Cluster A is dus een persoonlijk traject, waarin je alle levensthema's leert begrijpen.
Cluster B leert je deze informatie toe te passen als EmotieCoach en is ook als losse modules interessant voor mensen die al een achtergrond als hulpverlener hebben.

Je kunt alle modules los van elkaar reserveren en volgen, zodat je zelf je tempo (en betalingsspreiding) bepaald.

 

Download hier onze
opleidingsbrochure

Zelf je lespakket samenstellen? Hoor hier hoe

Examen:

Na het volgen van alle modules ontvang je een bewijs van deelname aan de opleiding: De EmotieCoach methode. Als je je wilt voegen bij het EEC EmotieCoach Netwerk is het verplicht een examen af te leggen. Het examen bestaat uit twee onderdelen:

 1. Een theoriegedeelte waarop getest wordt of je naast de nodige kennis ook het gewenste inzicht hebt.
 2. Het inleveren van 2 complete proefsessies op video.

Wij raden je aan van een van je eerste proefcliënt sessies een video in te leveren ter evaluatie. Je krijgt dan een aantal leerpunten mee om aan te werken en die belangrijk zijn voor je examen. Kosten hiervoor bedragen € 65.
Het herexamen (insturen van een video waarop je ontwikkeling is gebleken) is eveneens € 65, dus je kunt ook je examengesprek ter evaluatie gebruiken.

Toetsingskaders examen voor EmotieCoach Netwerk

 • De examenkandidaat van de opleiding tot EmotieCoach is doordrongen van de betekenis van de 8 emotiegroepen, hun thema’s en functie op de verschillende lagen van het mens-zijn.
 • Tevens heeft zij te allen tijde voor ogen dat het keuzemoment, geschetst in het prisma van creatie, uitgangspunt is.
 • Zij heeft kennis en inzicht over de voordelen en valkuilen van de verschillende lagen van de mens, te zeggen: persoonlijkheidslaag en energetische laag (ziel).
 • Zij is doordrongen van de werking van de vier natuurwetten en ziet de samenhang tussen de emoties en het meebewegen met deze wetten evenals de zin en onzin van alle menselijke regels waarnaar velen leven.
 • Zij weet hoe zij een gesprek moet voeren met een cliënt volgens de EmotieCoach methode en is kundig dit gesprek zo te sturen dat zij snel en efficiënt naar de kern van de zaak kan.
 • Vervolgens weet zij welke interventies zij kan toepassen op welke emotiegroep of is creatief een interventie te bedenken die tot een voor die emotiegroep constructief doel leidt.
 • De examenkandidaat is zich bewust van hoe de mens zich waant in verhalen en is kundig de cliënt hieruit te trekken en er daarnaast zeker zelf ook uit te blijven.
 • Zij gaat zo min mogelijk mee op de inhoud, maar blijft sturen op het proces.
 • Zij gebruikt te allen tijde emoties als insteek voor haar interventies.
 • Zij bepaalt niet wat de cliënt nodig heeft, maar houdt zich aan dat wat de emoties van de cliënt aangeven dat hij of zij nodig heeft op dat moment.

Na het volgen van cluster A en B:

 • Kun je vanuit een werkelijk doorleefd begrijpen, de methodiek inzetten in je huidige werk.
 • Kun je je middels een jaarlijks lidmaatschap aansluiten bij ons  netwerk en op onze website een eigen EmotieCoach pagina aanmaken en daarmee genieten van onze PR. Hiervoor is het nodig een examen af te leggen en mag je jezelf EmotieCoach noemen.
 • Heb je ook een diep inzicht gekregen in de natuurlijke structuren van het leven en kun je deze in je eigen leven toepassen.

Doelstelling

Onze missie is deze visie over emoties gemeengoed te maken en hopen met deze opleiding Vera’s inzichten breder gedragen de wereld in te zetten.

Met werkelijk inzicht en de houvast van deze methodiek kun je in enkele minuten de ander terug naar zijn of haar krachtige kern begeleiden.”

Vooropleidingseisen:

 • Niets is zo leerzaam als het leven zelf, zeker als het gaat om emoties, wij zijn daarom niet heel strak in vooropleidingseisen, maar vragen ongeveer HBO denk- en werkniveau. Er komt veel informatie op je af en huidige studenten geven aan dat de opleiding best pittig is.
 • Een vooropleiding in zorg & welzijn, onderwijs of ander maatschappelijk en/of mensgericht vakgebied is een pre, maar niet noodzakelijk.
 • Wij verwachten dat aanstaande EmotieCoaches kunnen kijken vanuit het perspectief van de observator en niet vast zitten in persoonlijk standpunt. (Meer hierover in het boek: Moeiteloos jeZelf zijn')
 • Het belangrijkste vinden wij jouw motivatie, want uit enthousiasme spreekt al een basis geschiktheid.
LINK Fotografie 1906_105213-klein2

De trainer

Vera Helleman, schrijver van 'De emotie encyclopedie', voelexpert en oprichtster van het Emotie Expertise Centrum, zal u  tijdens deze opleiding meenemen in de wereld van emoties op een nuchtere, verhelderende en liefdevol confronterende manier.

Vera is inspirerend spreker en trekt al jaren volle zalen. Zij heeft een achtergrond in de Integratieve Psychotherapie. Van jongs af aan bekeek zij de wereld vanuit gevoelsperspectief en was ze gefascineerd door de vragen: 'Waarom doen mensen wat ze doen en zeggen ze wat ze zeggen, terwijl dat heel vaak niet in overeenstemming is met hoe ze voelen?' Zij doorgrondde de wetten waarop onze realiteit stoelt en legde deze naast alle sociale regels waar volgens wij leven en ontdekte grote discrepantie.

Zij bevindt zich in het autistische spectrum, met een fascinatie voor menselijke structuren. Met haar zeer geavanceerd denkvermogen kon zij samenhang zien, daar waar anderen gevangen waren in emoties.

Praktische informatie:

 • De trainingsdagen vinden plaats in Kloosterhotel ZIN in Vught van 9:30-17:30 uur
 • De lessen worden per cluster om de twee á drie weken gepland, zodat je in het leerproces blijft
 • Cluster A start op woensdagen in september. Ieder jaar opnieuw
 • Cluster B start op woensdag in januari. Ieder jaar opnieuw
 • De modules kun je ook volgen, als je enkel in een bepaald onderwerp geïnteresseerd bent.
 • Prijs per module: € 195 Complete opleiding € 3315 (17 lessen)
  Let op! Je moet jezelf ook per module opgeven. Hierdoor bepaal je zelf de duur van de opleiding en de verspreiding van de betaling. Je kunt dus ook een aantal modules het jaar erop pas volgen.
 • Examenkosten zijn € 180 Deze is in principe bedoeld voor mensen die in het EmotieCoach netwerk willen.
 • Het jaarlijks lidmaatschap van het EmotieCoach netwerk kost € 120 exclusief 21% btw (= € 145,20 incl. btw)
 • Evaluatie op een ingebrachte video kost € 65
 • Herexamen koste eveneens € 65. Hiervoor moet je één video inleveren waarop een voldoende verbetering blijkt van je leerdoelen.
 • Alle opleidingsdagen zijn inclusief lunch, koffie & thee
 • De prijzen voor de studiedagen, evaluatie en examen is btw vrij.
 • Op deze activiteit zijn onze algemene voorwaarden van kracht
 • Annuleren is kosteloos mogelijk tot een maand voor de datum, tot 1 week voor de datum zal 50% van de totaalsom worden teruggeboekt, daarna is geen restitutie meer mogelijk
 • Deze opleiding is gecertificeerd door het CRKBO en NTRO
 • Voor hen die graag met mensen met ASS (autisme) werken is er een aanvullend cluster C in het najaar
 • 2021 of 2022 start er ook een cluster D voor de toepassing van de EmotieCoach methode op kinderen
CRKBO-logo

Cluster C:

Cluster D:

C1 De kracht van autisme: hypersensitiviteit
Ook voor mensen met HSP.
Verduidelijking, tips en trucs over deze eigenlijk heel mooie eigenschap
D1 Als waren wij als kinderen
Wat is kenmerkend voor kinderen? Wat willen wij hen leren en wat zij van ons? Met welke intentie ga je werken of leven met een kind
C2 De kracht van autisme: het ontbreken van ik-referentie
Problemen met plannen, grenzen stellen en communicatie komen vooral hier vandaan
D2 Opvoeding, oorzaak & gevolg
Hoe werkt precies overdracht? Waar moeten wij ons van bewust zijn? En hoe kunnen we een constructief overtuigingensysteem helpen opbouwen?
C3 De kracht van autisme: natuurwetmatig denken
Het bijzondere autistische brein heeft grote potentie om nieuwe structuren te ontdekken
D3 Communiceren met kinderen
Fantasie, beeldentaal, de taal van energie. Puur en eerlijk, maar zonder concrete woorden. Daarin gaan we onderzoeken en leren.
D4 Het kind in relatie
Kinderen spiegelen, zijn onderdeel van driehoeksverhoudingen. Welk effect heeft relatie op hun gedrag? En hoe helpen wij ze ontwikkelen in relaties?
Let op! Wil je je specialiseren in Autisme coaching is deze 3-daagse
niet voldoende, het is een vervolg op de EmotieCoaching.
Daarnaast zul je je ook in moeten lezen in huidige theorieën

en behandelmethoden.
D5 Kleine kinderen, kleine zorgen…
Welke problematieken kunnen we nog meer tegenkomen bij kinderen en hoe spelen we daarop in?

De 8 emotiegroepen uitgediept

de toepassing: EmotieCoaching

Autisme begeleiding

EmotieCoaching voor kinderen

Kloosterhotel ZIN

Dit voormalig klooster heeft door de toevoeging van moderne architectuur een open en eigenzinnig karakter, maar de sfeer van het kloosterleven proef je er nog steeds. Bij kloosterhotel ZIN kunt u bewust samenkomen in een duurzame omgeving. Duurzame en hergebruikte materialen zorgen voor een natuurlijke uitstraling. Niet alleen eenvoud maar ook creatie werkt mee aan een succesvol samenkomen. Kunst is bij ZIN geen aankleding; ze is werkzaam aanwezig.

Hier vindt je persoonlijke aandacht en heerlijke gerechten uit de 100% biologische keuken  met zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. Speciale dieetwensen worden met liefde door de kok voor jou bereidt. Gastvrijheid is voor ons een belangrijk uitgangspunt, wij laten u graag thuis en gezien voelen! Het huishouden wordt verzorgd door collega’s met een beperking.

U kunt bij ZIN overnachten in minimalistisch ingerichte kamer. Op station Vught kan een taxibus geregeld worden voor deelnemers van de trainingen.

Vraag naar de mogelijkheden voor overnachting, dieet of taxivervoer bij de receptie van ZIN

chantal

Chantal Arends

Leerkracht basisonderwijs / Doktersassistente

"Ik ervaar de opleiding als één groot cadeau!
Er vallen steeds meer kwartjes en ik ga mezelf en de ander steeds beter begrijpen.
Er wordt volgens een duidelijke structuur informatie aangeboden en
er is veel ruimte om de stof op mijn eigen manier te kunnen verdiepen."

ellesbune

Elles Buné

(Natuurgeneeskundig) Therapeute

"Een super leerzame en inspirerende opleiding! Een enorme verrijking voor zowel mijn persoonlijke/spirituele ontwikkeling als op professioneel gebied. Met het EmotieCoaching krijg ik een zeer effectieve 'tool' erbij om te gebruiken in mijn praktijk."

2018-11-16

Claudia Holvast

Yoga docente

"De opleiding heb ik als super inspirerend ervaren. De methode die gebruikt en aangeleerd wordt vind ik geniaal en daarbij heeft het mijzelf ongelofelijk veel nieuwe en enorm waardevolle inzichten gebracht. Vera’s kennis, inzicht, heldere kijk en kunde om dat op anderen/mij over te brengen vind ik fenomenaal. Ik ben super dankbaar voor wat ik allemaal heb mogen leren tijdens deze opleiding."

IMG Ria k 2l_0013

Ria Franssen

Psychologe en Docent

"De schoonheid en kracht van de didactiek van Vera zit hem in haar vermogen de werkelijkheid te vereenvoudigen zonder de verbinding met de diepe waarheid geweld aan te doen. Het is een eer om daarvan deelgenoot te mogen zijn."

Niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te dragen dat ieder mens ze begrijpt….
(Arthur Schopenhauer)

els

Els Somers

EmotieCoach en Yoga docente

"Vera's cursus is duidelijk vanuit een diepe laag geschreven en zit (dus!) ongelooflijk knap in elkaar.
Dit soort wijsheid dient dan ook met al onze lagen gelezen, bestudeerd en opgenomen te worden en kan maar geleidelijk tot ons komen.
Nog steeds blijf ik nieuwe stukken, nieuwe dimensies ontdekken in Vera's teksten, bij elke nieuwe lectuur.

Eerstvolgende lesdagen

« 2019 oktober » loading...
M D W D V Z Z
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
wo 23

Emotiegroep Afkeer – Onze energiehuishouding (A6)

woensdag 23 oktober- 09:30 - 17:30
ma 28

De kracht van autisme: hypersensitiviteit (C1)

maandag 28 oktober- 09:30 - 17:30
EEC logo liggend wit-oranje
 
OMDAT INZICHT HET VERSCHIL MAAKT

Het Emotie Expertise Centrum heeft als doelstelling het overdragen van kennis en inzicht over de functie, boodschap, werking van en omgang met emoties.
Wij streven ernaar dat emoties weer de positieve aandacht krijgen die ze verdienen, zodat de mens in balans met zichzelf en zijn omgeving kan functioneren.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Something went wrong. Please check your entries and try again.

We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken en dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Founder

Vera Helleman is oprichter van het EEC, schrijfster van 'De emotie encyclopedie' en founder van het gedachtegoed rondom de acht emotiegroepen en hun betekenissen. Tevens trainer van de EmotieCoach opleiding.

Winkelmand
Scroll naar top