Opleiding: de EmotieCoach methode

EmotieCoaching volgens de methode van Vera Helleman is een snelle en oprechte methode om via de emoties die de cliënt ervoer tijdens een levenssituatie en waarin een bepaald thema getriggerd werd, in slechts enkele minuten tot een zelfhelend proces aan te zetten. Het is een coachvorm die op zichzelf staat, maar ook heel goed geïntegreerd kan worden in reeds bestaande therapievormen. Het is namelijk vooral een methode waarin je middels een gesprekstechniek de actuele thema's blootlegt en begrijpt wat hierin nodig is. De thema’s worden bepaald door de emoties die actief zijn. Daardoor weet de EmotieCoach wat het onderbewuste van de cliënt aangeeft nodig te hebben.

Je leert tijdens de opleiding deze thema's in diepte kennen, maar ook leer je effectieve interventies om bij de gerelateerde emotiegroep te gebruiken. Heb je andere interventies geleerd en begrijp je het doel daarvan, dan passen die prima in de EmotieCoach sessie.

voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor hen die gefascineerd zijn door de taal van emoties en hiermee zouden willen werken in hun huidige baan als hulpverlener of eigen praktijk. Cluster A is tevens geschikt voor iedereen die meer van het leven wil begrijpen. De opleiding EmotieCoach is niet enkel een emotie cursus, maar een volwaardige methodiek om te hanteren.

ga direct naar:
  Add a header to begin generating the table of contents

  de 8 emotiegroepen

  Ons emotionele navigatiesysteem is een geavanceerd systeem dat ons op ons levenspad begeleidt. Iedere emotiegroep navigeert ons door verschillende facetten van het leven. Ze zijn gebaseerd op natuurwetten die allemaal een stukje van creatie vertegenwoordigen en derhalve een bepaald levensthema. Levensthema's waarin we door emoties aangezet worden tot handelen, passief danwel actief, maar ook thema's waar we in vast kunnen lopen en emoties ons aangeven wat we nodig hebben, als spreekbuis van ons zelfhelend vermogen. Deze 8 thema’s samen vormen het geheel van schepping. Omdat ze vanuit diep inzicht over hoe de wereld van creatie werkt zijn ontstaan en daarom de natuurlijke logica bevatten en daarmee richting aangeven, ervaren mensen de methode als bevrijdend. Ons emotionele navigatiesysteem is derhalve een gereedschap dat het waard is om 'opgepoetst' te worden.

  “Het is zo simpel, waarom heeft nooit eerder iemand dit bedacht?”

  2 clusters

  De opleiding is opgedeeld in twee clusters. Het eerste cluster omvat 10 modules die ook los zijn te volgen voor iedereen die geïnteresseerd is in het diepere plaatje of onderdelen daarvan. Deze zijn vooral gericht op het zelf ervaren en zijn ook een prachtig persoonlijk traject. Heb je alle 10 modules gevolgd dan kun je door voor het tweede gedeelte van de opleiding, cluster B, waar vooral het EmotieCoach zijn wordt uitgediept en je echt gedegen de methode kunt gebruiken. Cluster B is ook interessant als bijscholing voor mensen die al werkzaam zijn in de hulpverlening.

  Cluster A:

  Cluster B:

  A1-2  Leren leven op je emotionele kompas
  2-daagse. Hoe werkt ons emotionele systeem en hoe ga je
  hiermee om? en een overzicht van de 8 emotiegroepen
  B1-2. De EmotieCoach gespreksmethdiek
  Innovatieve gespreksvoering op basis van emoties
  A3.  Emotiegroep Liefde - onze natuurlijke staat-van-zijn
  Verlangen naar verbinding
  B3*. Praktijkdag en Online EmotieCoach Interventietraining
  Start van praktijkgedeelte met intervisiegroepen, supervisie
  en videobegeleiding. (Let op! Deze module mag je pas doen
  na het volgen van alle A modules  én B1-2)
  A4.  Emotiegroep Vreugde - onze roeping
  Het vinden van je roeping
  B4. Van verhaal naar verbinding
  Hoe breng je een cliënt naar de positie van observator en waarom?
  A5.  Emotiegroep Afkeer - onze energiehuishouding
  Grenzen bewaken
  B5. Non-verbale emotiesignalen leren zien en gebruiken
  Leren lezen van emoties tussen de regels door en hierop inspelen
  A6.  Emotiegroep Schaamte/Schuld - onze referentiekaders
  Hoe wij onszelf ongelukkig maken
  B6. Taal als interventiemethode in het coachgesprek
  Waar taal is, is verhaal. Hoe we met taal overtuigingen vinden en veranderen
  A7.  Emotiegroep Verdriet - ons zelfhelend vermogen
  Ons zelfhelend vermogen
  B7*. De coach maakt het verschil (alleen voor B3 studenten)
  Houding, intentie, focus en creativiteit van de coach en een stuk energiewerk.
  A8.  Emotiegroep Angst - onze duale werkelijkheid
  Het roer in eigen hand
  B8. Projecties inzetten voor inzicht
  Projecties gebruiken voor herkadering van overtuigingen
  A9.   Emotiegroep Verbazing - onze geestkracht
  Groei en ontwikkeling
  B9. De correlatie tussen emoties en fysieke klachten
  Lesdag over hoe om te gaan met fysieke klachten
  A10. Emotiegroep Boosheid - ons reservoir van manifestatiekracht
  Manifesteren vanuit kracht
  Supervisie 
  In deze kleine klasjes (6p) gaan we persoonlijke leerdoelen formuleren
  het zelfreflecterend vermogen van de student aanscherpen

  Iedere les bevat een stuk kennisoverdracht, een plenair voorbeeld en het zelf ervaren, zodat ieders favoriete leerstijl geprikkeld wordt en je de visie op meerdere lagen van jezelf kunt opnemen.

  Let op!
  Cluster A is dus een persoonlijk traject, waarin je alle levensthema's leert begrijpen.
  Cluster B leert je deze informatie toe te passen als EmotieCoach en is ook (met uitzondering van B3 en B7) als losse modules interessant voor mensen die al een achtergrond als hulpverlener hebben.

  Je kunt alle modules los van elkaar reserveren en volgen, zodat je zelf je tempo (en betalingsspreiding) bepaalt.

  Na het volgen van alle A- en B-module kun je een toetsing doen voor opname in het EmotieCoach Overzicht d.m.v. een lidmaatschap (aanmelden kan via je B3-omgeving in de les 'werken met proef cliënten')

   

  Download hier onze opleidingsbrochure

  Leerfases van Maslow

  toetsing

  alle modules ontvang je een bewijs van deelname aan de opleiding: De EmotieCoach methode. Als je je een vermelding wilt in ons overzicht van EmotieCoaches is het verplicht een toetsing af te leggen. Deze toetsing bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een theoriegedeelte waarop getest wordt of je naast de nodige kennis ook het gewenste inzicht hebt.
  2. Een persoonlijk ontwikkelverslag
  3. Het inleveren van 2 complete proefsessies op video inclusief reflectieverslagen over de sessie.

  Toetsingskaders

  • De kandidaat van de opleiding tot EmotieCoach is doordrongen van de betekenis van de 8 emotiegroepen, hun thema’s en functie op de verschillende lagen van het mens-zijn.
  • Tevens heeft zij te allen tijde voor ogen dat het keuzemoment, geschetst in het prisma van creatie, uitgangspunt is.
  • Zij heeft kennis en inzicht over de voordelen en valkuilen van de verschillende lagen van de mens, te zeggen: persoonlijkheidslaag en energetische laag (ziel).
  • Zij is doordrongen van de werking van de vier natuurwetten en ziet de samenhang tussen de emoties en het meebewegen met deze wetten evenals de zin en onzin van alle menselijke regels waarnaar velen leven.
  • Zij weet hoe zij een gesprek moet voeren met een cliënt volgens de EmotieCoach methode en is kundig dit gesprek zo te sturen dat zij snel en efficiënt naar de kern van de zaak kan.
  • Vervolgens weet zij welke interventies zij kan toepassen op welke emotiegroep of is creatief een interventie te bedenken die tot een voor die emotiegroep constructief doel leidt.
  • De kandidaat is zich bewust van hoe de mens zich waant in verhalen en is kundig de cliënt hieruit te trekken en er daarnaast zeker zelf ook uit te blijven.
  • Zij gaat zo min mogelijk mee op de inhoud, maar blijft sturen op het proces.
  • Zij gebruikt te allen tijde emoties als insteek voor haar interventies.
  • Zij bepaalt niet wat de cliënt nodig heeft, maar houdt zich aan dat wat de emoties van de cliënt aangeven dat hij of zij nodig heeft op dat moment.
  • Hiernaast kijken we ook goed of de EmotieCoach in opleiding op persoonlijk vlak toe is aan het uitvoeren van het coachvak.

  na de opleiding

  • Kun je vanuit een werkelijk doorleefd begrijpen, de methodiek inzetten in je huidige werk.
  • Kun je je middels een jaarlijks lidmaatschap vermeldt worden in ons overzicht van EmotieCoaches en daarmee genieten van onze PR. Hiervoor is het nodig een toetsing af te leggen en mag je jezelf EmotieCoach noemen.
  • Heb je ook een diep inzicht gekregen in de natuurlijke structuren van het leven en kun je deze in je eigen leven toepassen.

  Doelstelling

  Onze missie is deze visie over emoties gemeengoed te maken en hopen met deze opleiding Vera’s inzichten breder gedragen de wereld in te zetten.

  Met werkelijk inzicht en de houvast van deze methodiek kun je in enkele minuten de ander terug naar zijn of haar krachtige kern begeleiden.”

  Vooropleidingseisen:

  • Niets is zo leerzaam als het leven zelf, zeker als het gaat om emoties, wij zijn daarom niet heel strak in vooropleidingseisen, maar vragen ongeveer HBO denk- en werkniveau. Er komt veel informatie op je af en huidige studenten geven aan dat de opleiding best pittig is.
  • Een vooropleiding in zorg & welzijn, onderwijs of ander maatschappelijk en/of mensgericht vakgebied is een pre, maar niet noodzakelijk.
  • Wij verwachten dat aanstaande EmotieCoaches kunnen kijken vanuit het perspectief van de observator en niet vast zitten in persoonlijk standpunt. (Meer hierover in het boek: Moeiteloos jeZelf zijn')
  • Het belangrijkste vinden wij jouw motivatie, want uit enthousiasme spreekt al een basis geschiktheid.

  de trainer

  Vera Helleman

  Vera Helleman

  is schrijver van 'De emotie encyclopedie', voelexpert en oprichtster van het Emotie Expertise Centrum, zal je  tijdens deze opleiding meenemen in de wereld van emoties op een nuchtere, verhelderende en liefdevol confronterende manier.

  Vera is inspirerend spreker en trekt al jaren volle zalen. Zij heeft een achtergrond in de Integratieve Psychotherapie. Van jongs af aan bekeek zij de wereld vanuit gevoelsperspectief en was ze gefascineerd door de vragen: 'Waarom doen mensen wat ze doen en zeggen ze wat ze zeggen, terwijl dat heel vaak niet in overeenstemming is met hoe ze voelen?' Zij doorgrondde de wetten waarop onze realiteit stoelt en legde deze naast alle sociale regels waar volgens wij leven en ontdekte grote discrepantie.

  wat anderen zeggen

  chantal

  Chantal Arends

  Leerkracht basisonderwijs / Doktersassistente

  "Ik ervaar de opleiding als één groot cadeau!
  Er vallen steeds meer kwartjes en ik ga mezelf en de ander steeds beter begrijpen.
  Er wordt volgens een duidelijke structuur informatie aangeboden en
  er is veel ruimte om de stof op mijn eigen manier te kunnen verdiepen."

  ellesbune

  Elles Buné

  (Natuurgeneeskundig) Therapeute

  "Een super leerzame en inspirerende opleiding! Een enorme verrijking voor zowel mijn persoonlijke/spirituele ontwikkeling als op professioneel gebied. Met het EmotieCoaching krijg ik een zeer effectieve 'tool' erbij om te gebruiken in mijn praktijk."

  2018-11-16

  Claudia Holvast

  Yoga docente

  "De opleiding heb ik als super inspirerend ervaren. De methode die gebruikt en aangeleerd wordt vind ik geniaal en daarbij heeft het mijzelf ongelofelijk veel nieuwe en enorm waardevolle inzichten gebracht. Vera’s kennis, inzicht, heldere kijk en kunde om dat op anderen/mij over te brengen vind ik fenomenaal. Ik ben super dankbaar voor wat ik allemaal heb mogen leren tijdens deze opleiding."

  IMG Ria k 2l_0013

  Ria Franssen

  Psychologe en Docent

  "De schoonheid en kracht van de didactiek van Vera zit hem in haar vermogen de werkelijkheid te vereenvoudigen zonder de verbinding met de diepe waarheid geweld aan te doen. Het is een eer om daarvan deelgenoot te mogen zijn."

  Niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te dragen dat ieder mens ze begrijpt….
  (Arthur Schopenhauer)

  els

  Els Somers

  EmotieCoach en Yoga docente

  "Vera's cursus is duidelijk vanuit een diepe laag geschreven en zit (dus!) ongelooflijk knap in elkaar.
  Dit soort wijsheid dient dan ook met al onze lagen gelezen, bestudeerd en opgenomen te worden en kan maar geleidelijk tot ons komen.
  Nog steeds blijf ik nieuwe stukken, nieuwe dimensies ontdekken in Vera's teksten, bij elke nieuwe lectuur.

  praktische informatie

  • De trainingsdagen vinden op woensdagen plaats in Kloosterhotel ZIN in Vught (zie onze agenda)
  • De lessen vinden plaats eens per maand, zodat je in het leerproces , maar ook voldoende tijd hebt om te studeren en de lesstof te integreren.
  • Cluster A start op woensdagen in september
  • Cluster B start op woensdagen in september
  • De modules kun je ook volgen, als je enkel in een bepaald onderwerp geïnteresseerd bent.
  • Prijs per module: € 195 Complete opleiding € 4095 (19 lessen, een online traject en 2 supervisiebijeenkomsten)
  • Alle opleidingsdagen zijn in
   clusief lunch, koffie & thee, maar zonder overnachting
  • Toetsingskosten zijn € 275
   Deze is in principe bedoeld voor mensen die een praktijk als EmotieCoach willen en zich hiermee willen profileren via ons EmotieCoach overzicht. Iedereen kan sowieso een bewijs van deelname aanvragen.
  • Het jaarlijks lidmaatschap van het EmotieCoach overzicht voor seizoen 2020-2021 kost €50 (ex. btw)
  • Her-toetsing kosten zijn € 65. Hiervoor moet je één video inleveren waarop een voldoende verbetering blijkt van je leerdoelen.
  • Op deze activiteit zijn onze algemene voorwaarden van kracht
  • De prijzen voor de studiedagen, evaluatie en toetsing is btw vrij.
  • Annuleren is kosteloos mogelijk tot een maand voor de datum, t
  • ot 1 week voor de datum zal 50% van de totaalsom worden teruggeboekt, daarna is geen restitutie meer mogelijk.
  • Bij ziekte kun je wel toegang krijgen tot de online versie indien beschikbaar, maar gelden verder bovenstaande annuleringsvoorwaarden. Dit geldt ook voor wisselen van tickets.
  • Deze opleiding is gecertificeerd door het CRKBO
  • De opleiding wordt ook geaccrediteerd door sommige beroepsverenigingen. Kijk op PE online of vraag aan je beroepsvereniging of deze punten toekennen.

  Let op! Je moet jezelf per module opgeven. Hierdoor bepaal je zelf de verspreiding van de betaling.

  De 8 emotiegroepen uitgediept

  de toepassing: EmotieCoaching

  Autisme begeleiding

  CRKBO-logo

  de lokatie

  Kloosterhotel ZIN

  Dit voormalig klooster heeft door de toevoeging van moderne architectuur een open en eigenzinnig karakter, maar de sfeer van het kloosterleven proef je er nog steeds. Bij kloosterhotel ZIN kunt u bewust samenkomen in een duurzame omgeving. Duurzame en hergebruikte materialen zorgen voor een natuurlijke uitstraling. Niet alleen eenvoud maar ook creatie werkt mee aan een succesvol samenkomen. Kunst is bij ZIN geen aankleding; ze is werkzaam aanwezig.

  Hier vindt je persoonlijke aandacht en heerlijke gerechten uit de 100% biologische keuken  met zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. Speciale dieetwensen worden met liefde door de kok voor jou bereidt. Gastvrijheid is voor ons een belangrijk uitgangspunt, wij laten u graag thuis en gezien voelen! Het huishouden wordt verzorgd door collega’s met een beperking.

  U kunt bij ZIN overnachten in minimalistisch ingerichte kamer. Op station Vught kan een taxibus geregeld worden voor deelnemers van de trainingen.

  Vraag naar de mogelijkheden voor overnachting, dieet of taxivervoer bij de receptie van ZIN

  de data

  klas ROOD, start sep 2020
  woensdagen - Vught

  (data definitief)

  Leren Leven Op Je Emotionele Kompas (A1-2)
  maandag 7 september 2020
  dinsdag 8 september 2020
  Emotiegroep Liefde – Onze Natuurlijke Staat-Van-Zijn (A3)
  woensdag 23 september 2020
  Emotiegroep Vreugde – Onze Roeping (A4)
  woensdag 14 oktober 2020
  Emotiegroep Afkeer – Onze Energiehuishouding (A5)
  woensdag 4 november 2020
  Emotiegroep Schaamte/Schuld – Onze Referentiekaders (A6)
  woensdag 18 november 2020
  Emotiegroep Verdriet – Ons Zelfhelend Vermogen (A7)
  vrijdag 11 december 2020
  Emotiegroep Angst – Onze Duale Werkelijkheid (A8)
  woensdag 6 januari 2021
  Emotiegroep Verbazing – Onze Geestkracht (A9)
  woensdag 27 januari 2021
  Emotiegroep Boosheid – Ons Reservoir Van Manifestatiekracht (A10)
  woensdag 3 maart 2021
  De EmotieCoach Gespreksmethodiek (B1-2)
  woensdag 17 maart 2021
  donderdag 18 maart 2021
  Online EmotieCoach Interventietraining En Supervisietraject (B3*)
  woensdag 24 maart 2021
  Van Verhaal Naar Verbinding (B4) 
  woensdag 21 april 2021
  Non-Verbale Emotiesignalen Leren Zien En Gebruiken (B5)
  woensdag 12 mei 2021
  Taal als interventiemethode in het coachgesprek (B6)
  woensdag 2 juni 2021
  De Coach Maakt Het Verschil (B7*)
  woensdag 30 juni 2021
  Projecties Inzetten Voor Inzicht (B8)
  woensdag 15 september 2021
  De correlatie tussen emoties en fysieke klachten (B9) (onder voorbehoud)
  woensdag 13 oktober 2021

  klas BLAUW, start sep 2021
  woensdagen - Vught

  (data definitief)

  Leren Leven Op Je Emotionele Kompas (A1-2)
  dinsdag 7 september 2021
  woensdag 8 september 2021
  Emotiegroep Liefde – Onze Natuurlijke Staat-Van-Zijn (A3)
  woensdag 6 oktober 2021
  Emotiegroep Vreugde – Onze Roeping (A4)
  woensdag 3 november 2021
  Emotiegroep Afkeer – Onze Energiehuishouding (A5)
  woensdag 1 december 2021
  Emotiegroep Schaamte/Schuld – Onze Referentiekaders (A6)
  woensdag 5 januari 2022
  Emotiegroep Verdriet – Ons Zelfhelend Vermogen (A7)
  woensdag 2 februari 2022
  Emotiegroep Angst – Onze Duale Werkelijkheid (A8)
  woensdag 2 maart 2022
  Emotiegroep Verbazing – Onze Geestkracht (A9)
  woensdag 30 maart 2022
  Emotiegroep Boosheid – Ons Reservoir Van Manifestatiekracht (A10)
  woensdag 11 mei 2022
  De EmotieCoach Gespreksmethodiek (B1-2)
  dinsdag 20 september 2022
  woensdag 21 september 2022
  Online EmotieCoach Interventietraining En Supervisietraject (B3*)
  woensdag 28 september 2022
  Van Verhaal Naar Verbinding (B4)
  woensdag 19 oktober 2022
  Non-Verbale Emotiesignalen Leren Zien En Gebruiken (B5)
  woensdag 16 november 2022
  Taal als interventiemethode in het coachgesprek (B6)
  woensdag 14 december 2022
  De Coach Maakt Het Verschil (B7*)
  woensdag 11 januari 2023
  Projecties Inzetten Voor Inzicht (B8)
  woensdag 15 februari 2023
  De correlatie tussen emoties en fysieke klachten (B9) (onder voorbehoud) 
  woensdag 22 maart 2023

  online trainingsmodules

  • De A-modules van de opleiding zijn ook vanuit huis te volgen.
  • De live stream wordt zichtbaar in jouw persoonlijke account na reserveren.
  • de syllabus  behorende bij deze training kun je als pdf downloaden in de lesomgeving
  • Prijs: €98 per module (vrij van btw). Complete opleiding als je de lessen thuis volgt € 2446 (17 gestreamde live lessen, 2 trainingen op locatie (B3 en B7 als mogelijk), een online traject en 2 supervisiebijeenkomsten)
  • Voor de online modules krijg je ook PE punten (6 per trainingsmodule)

  Op dit moment zijn al beschikbaar als online cursus:

  online training A1-2 Leren leven op je emotionele kompas

  Online training Ontdek de waardevolle functie van je eigen emoties Emoties sturen ons, emoties balanceren ons en emoties geven feedback op onze overtuigingen. Gun jezelf daarom meer inzicht en expertise in het gebruik van dit prachtige menselijke gereedschap! Van prooi zijn van emotionele draaikolken naar emoties gebruiken als een zinvol gereedschap ZelfinzichtLeer hoe jouw menselijke …

  online training A1-2 Leren leven op je emotionele kompas Lees verder »

  Liefde

  online training A3 emotiegroep Liefde

  Online training Ontdek je natuurlijke staat-van-zijn en laat je inspireren over emoties als verliefdheid, onvervuld verlangen en jaloezie, maar ook begeerte, ontroering en dankbaarheid Van zoeken naar geluk buiten jezelf, naar het vinden van de sleutel van geluk in jezelf ZelfinzichtOntdek dat wat jij buiten jezelf zocht eigenlijk altijd al ter beschikking was Zelfredzaamheid Leer hoe …

  online training A3 emotiegroep Liefde Lees verder »

  Vreugde

  online training A4 emotiegroep Vreugde

  Online training Ontdek de route naar jouw bestemming en laat je inspireren over emoties als vreugde, enthousiasme en euforie, maar ook over jezelf verliezen in manisch gedrag. Van een gevoel van zinloosheid over je leven, naar het ontdekken van de vervulling in jouw unieke roeping ZelfinzichtLeer de valkuilen kennen van euforie Zelfredzaamheid Ga begrijpen waarom je …

  online training A4 emotiegroep Vreugde Lees verder »

  Afkeer

  online training A5 emotiegroep Afkeer

  Online training Ontdek de natuurlijke bewaker van grenzen in jezelf en laat je inspireren over emoties als afkeer, walging en desinteresse, maar ook over overprikkeling en burn-out verschijnselen. Van continue overprikkeling naar een gezonde omgang met grenzen en energie. ZelfinzichtOntdek dat jouw grenzen eigenlijk heel duidelijk zijn Zelfredzaamheid Leer te luisteren naar je eigen emotionele signalen …

  online training A5 emotiegroep Afkeer Lees verder »

  Emotiegroep angst

  online training A8 emotiegroep Angst

  Online training Ontdek de wondere wereld van dualiteit en laat je inspireren over emoties als angst, stress en paniek, maar ook over verantwoordelijkheidsgevoel en het roer van je leven terug in eigen hand nemen. Van jezelf overgeleverd voelen door de gevaren in de buitenwereld, naar inzicht in wat je zélf kunt doen om leiding over …

  online training A8 emotiegroep Angst Lees verder »

  Verbazing

  Online training A9 emotiegroep Verbazing

  Online training Ontdek de kracht van je geest en laat je inspireren over emoties als verwarring, twijfel en verbijstering, maar ook over nieuwsgierigheid en de functie van inspiratie Kom uit de verwarring van je eigen geest tot groei en ontwikkeling met gebruikmaking van je geestkracht ZelfinzichtLeer welke functie jouw denken heeft in je ontwikkeling Zelfredzaamheid Ontdek …

  Online training A9 emotiegroep Verbazing Lees verder »

  Boosheid

  online training A10 emotiegroep Boosheid

  Online training Ontdek je innerlijke kracht en laat je inspireren over emoties als boosheid, agressie, frustratie, maar ook daadkracht, passie en doorzettingsvermogen. Van het onderdrukken of ventileren van boosheid naar een bewust gebruiken van je (daad)kracht ZelfinzichtOntdek de positieve functie van de kracht ónder boosheid Zelfredzaamheid Leer hoe je in positieve verhouding komt met je eigen …

  online training A10 emotiegroep Boosheid Lees verder »

  Online training B1-2 De EmotieCoach gespreksmethodiek

  Online training Ontdek de diagnostische waarde van emoties in gespreksvoering Emoties laten zien dat er afstemming nodig op tussen hoofd en hart. Emoties vertellen ook nog eens precies wát er nodig is, ook zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Een EmotieCoach dient daarom als vertaler van wat de cliënt middels zijn of haar emoties …

  Online training B1-2 De EmotieCoach gespreksmethodiek Lees verder »

  Online training B4 Van verhaal naar verbinding

  Online training Leer hoe je een cliënt begeleidt uit destructieve perceptie en hoe je effectief vragen stelt om hen tot inzichten en constructieve overtuigingen te brengen. Van adviseren op inhoud, naar interveniëren op procesniveau InzichtOntdek hoe de mens zichzelf identificeert met ‘verhalen’ en hier de crux ligt van ongeluk. KennisSlurp informatie op over hoe je …

  Online training B4 Van verhaal naar verbinding Lees verder »

  Online training B5 Non-verbale emotiesignalen leren zien en gebruiken

  Online training Ontdek hoe je cliënt subtiel zijn of haar waarheid communiceert en hoe jij deze kunt gebruiken tijdens de loop van een EmotieCoach gesprek Van communiceren met enkel taal, naar een veel rijkere (binnen)wereld van communicatie InzichtOntdek welke schat van informatie over de binnenwereld van je cliënt er ligt in non-verbale signalen. KennisLeer wat …

  Online training B5 Non-verbale emotiesignalen leren zien en gebruiken Lees verder »

  EEC logo liggend wit-oranje
   
  OMDAT INZICHT HET VERSCHIL MAAKT

  Het Emotie Expertise Centrum heeft als doelstelling het overdragen van kennis en inzicht over de functie, boodschap, werking van en omgang met emoties.
  Wij streven ernaar dat emoties weer de positieve aandacht krijgen die ze verdienen, zodat de mens in balans met zichzelf en zijn omgeving kan functioneren.

  Abonneer je op onze nieuwsbrief

  Something went wrong. Please check your entries and try again.

  We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken en dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

  Founder

  Vera Helleman is oprichter van het EEC, schrijfster van 'De emotie encyclopedie' en founder van het gedachtegoed rondom de acht emotiegroepen en hun betekenissen. Tevens trainer van de EmotieCoach opleiding.

  0
   0
   Jouw winkelmand
   Winkelmand is leegTerug naar shop
   Scroll naar top